ĐỐI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/doi%20tuong/ma-doi-tuong-bhyt-2016.png
Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016

Bảo hiểm y tế - Kể từ 01/01/2016, Hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam hiện tại có 43 mã đối tượng thuộc 5 nhóm tham gia bảo hiểm y tế

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/doi%20tuong/ma-doi-tuong-the-bhyt.png
Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2015

Bảo hiểm y tế - Kể từ 01/01/2015, Hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam hiện tại có 42 mã đối tượng thuộc 5 nhóm tham gia bảo hiểm y tế


TẤT CẢ BÀI VIẾT

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top