QUYỀN LỢI THAM GIA

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/chuyen-tuyen-cho-tre-em.png
Điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi không cần giấy chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi tại TP.Hồ Chí Minh

Trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ BHYT tại TP.Hồ Chí Minh, khi điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi Đồng không cần giấy chuyển tuyến của nơi đăng ký KCB ban đầu và vẫn được xem là đúng tuyến.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/chuyen-vien.png
Thực hiện chuyển tuyến và hẹn tái khám BHYT khi đi khám thai tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Người có thẻ BHYT khi đi khám thai định kỳ tại cơ sở khám chữa bệnh không có chuyên khoa sản sẽ được chuyển viện lên bệnh viện có chuyên khoa sản và được hưởng BHYT cho đến hết thai kỳ trong năm Dương lịch nếu có giấy chuyển tuyến ghi rõ lý do “Khám thai định kỳ và sanh”.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/bhyt-het-han-lien-thong-phan-mem.png
Giải quyết quyền lợi BHYT cho các trường hợp phần mềm liên thông cảnh báo dữ liệu thẻ BHYT đã hết hạn

Kể từ ngày 01/09/2016, những thẻ BHYT hết hạn sử dụng theo cảnh báo của phần mềm liên thông trong khi thời hạn ghi trên thẻ BHYT còn giá trị sử dụng thì không giải quyết BHYT đối với các đối tượng có mã thẻ DN và HC. Các đối tượng còn lại vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi theo mức hưởng tương đương mã đối tượng.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/bhyt-hn.png
Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng mã thẻ HN, DT, DK, XD

Từ ngày 01/07/2016, các mã đối tượng HN, DK, XD, DT được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế khi xuất trình thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/doi-tuong-bhyt-2016-01-05.png
Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016

Tất cả các mã đối tượng tham gia khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế theo quy định sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí cho 1 lần đi khám bệnh, chữa bệnh khi chi phí khám chữa bệnh thấp hơn 181.500 đồng hoặc có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục và cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 7.260.000 đồng.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/BHYT-1.jpg
Những đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi xuất trình thẻ BHYT có thời hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.

Các mã đối tượng DT, DK, XD, HN vẫn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khi xuất trình thẻ BHYT có hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/thoi-han-su-dung-toi-da-the-bhyt-thumb.png
Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng

Đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng, bệnh nhân vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/quyen-loi-kcb-bhyt-dung-tuyen-thong-tuyen-2016-thumb.png
Quyền lợi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến 2016 – thông tuyến

Kể từ 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế khi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện tuyến huyện thì được lựa chọn một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện nêu trên trong cùng địa bàn tỉnh để khám bệnh, chữa bệnh mà không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/Quyen%20loi%20tham%20gia/muc-huong-bhyt-2016-truoc-01-01-2015-thumb.png
Mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015

Bệnh nhân có thể xem mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 để biết rõ quyền lợi, mức hưởng khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.


TẤT CẢ BÀI VIẾT

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top