Thẻ bảo hiểm y tế 2015

lượt xem 17,558 lượt xem     Thứ tư, 11 tháng 11, 2015 10:27

Theo quy định tại Quyết định số 1313/QĐ-BHXH, ngày 02/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế, thì kể từ ngày 01/01/2015, thẻ Bảo hiểm y tế 2015 sẽ bổ sung thêm một số thông tin so với thẻ Bảo hiểm y tế cũ như sau:

- Mã nơi đối tượng sinh sống: Ghi ký hiệu nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (K1), vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (K2) và ký hiệu nơi người tham gia Bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo (K3).

Những thẻ Bảo hiểm y tế có mã nơi đối tượng sinh sống (ký hiệu: K1, K2, K3) khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế không đúng tuyến, được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương (không cần giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh). 1

- Thời điểm đủ 5 năm liên tục, cụ thể:

  • Trường hợp người tham gia Bảo hiểm y tế được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế hoặc thời gian tham gia liên tục chưa đủ 05 năm thì để trống (không ghi tiêu thức này).
  • Trường hợp đã tham gia liên tục từ đủ 05 năm trở lên thì ghi thời điểm đủ 05 năm liên tục như sau:
    • Những người đã có đủ 05 năm tham gia Bảo hiểm y tế liên tục trở lên tính đến ngày 01/01/2015 thì ghi từ ngày 01/01/2015.
    • Từ ngày 01/01/2015 trở đi, những người tham gia Bảo hiểm y tế bắt đầu đủ 05 năm liên tục thì ghi từ ngày đầu tiên của năm thứ 6.

Trong trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm > 6 tháng lương cơ sở (theo cập nhật đến nay là lớn hơn 6.900.000đ) thì sẽ được nhà nước hỗ trợ 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh, đồng nghĩa với người bệnh không cần phải thanh toán đồng chi trả cho cơ sở khám chữa bệnh (nếu mức hưởng quyền lợi mà người bệnh đang có thuộc đối tượng phải đóng đồng chi trả) 2

Hình ảnh minh họa:

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:
-    Những điều cần biết về khám chữa bệnh BHYT tại Phước An
-    Tại sao KCB BHYT tại TTYK Phước An
-    Các mã đăng ký BHYT trong hệ thống TTYK Phước An

* Nguồn:

- Quyết định số 1313/QĐ-BHXH, ngày 02/12/2014 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ Bảo hiểm y tế
 
- Quyết định 1399/QĐ-BHXH,  ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 

- Giấy xác nhận miễn cùng chi trả

* Chú thích:

-  1 : Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014, điều 9, khoản 5, điểm b

-   2 : Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014, điều 9, khoản 1, điểm d


Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top