TỔ CHỨC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH CHO NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/bhyt-2016--nhom-benh-duoc-chuyen-vien-het-nam-duong-lich--tu-01-01-2016.png
Kể từ ngày 01/01/2016 có 62 bệnh – nhóm bệnh và các trường hợp được chuyển tuyến điều trị đến hết năm dương lịch

BHYT - Kể từ 01/01/2016 có 62 bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp mà người tham gia bảo hiểm y tế mắc phải cần phải chuyển tuyến điều trị thì giấy chuyển tuyến có hiệu lực đến hết năm dương lịch.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/Categories.png
Kể từ ngày 01/01/2015 có 47 bệnh – nhóm bệnh và các trường hợp được chuyển tuyến điều trị đến hết năm dương lịch

Kể từ 01/01/2015 có 47 bệnh, nhóm bệnh và các trường hợp mà người tham gia bảo hiểm y tế mắc phải cần phải chuyển tuyến điều trị thì giấy chuyển tuyến có hiệu lực đến hết năm dương lịch.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/bhyt-2016-quyen-loi-thu-tuc-chuyen-tuyen-kham-chua-benh-thumb.png
Quyền lợi và thủ tục chuyển tuyến khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016

BHYT - Người bệnh được chuyển tuyến và thủ tục chuyển tuyến như thế nào khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2016.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/bhyt-2016-hinh-thuc-dieu-kien-chuyen-tuyen-kham-chua-benh-bao-hiem-y-te-thumb.png
Các hình thức và điều kiện chuyển tuyến khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế - Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện nhằm đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm y tế được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/dang-ky-kham-chua-benh-ban-dau-bhyt-2016-thumb.png
Đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016

Bảo hiểm y tế năm 2016 - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/bhyt-2016-phan-tuyen-co-so-kham-chua-benh-ban-dau-thumb.png
Phân tuyến các cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế 2016

Bảo hiểm y tế 2016 - Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế hiện được phân chia 4 tuyến tương ứng 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế.

/Media/Default/Kham%20bao%20hiem%20y%20te/to%20chuc%20kham%20benh/phan-tuyen-chuyen-mon-ky-thuat.png
Phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và ý nghĩa

Hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước hiện có 4 tuyến chuyên môn kỹ thuật căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật.


TẤT CẢ BÀI VIẾT

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top