Giai đoạn hồi phục bỏng

lượt xem 11,818 lượt xem

Nguyên tắc chế độ ăn

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng:  = nhu cầu khuyến nghị x 1,4 đến 1,5 lần.

+ Protid:

   Trẻ nhỏ (£ 6 tuổi): 3-4 g/kg cân nặng hiện tại/ngày.

   Trẻ lớn (³ 7 tuổi): 20-25% tổng năng lượng

+ Lipid: 25-30% năng lượng khẩu phần.  Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đủ nước: Nhu cầu theo tuổi

- Đủ vitamin (vitamin: A, B, C, ...) và muối khoáng (kẽm, ...).

- Số bữa ăn: 6-7 bữa/ngày.

 

< 6 tháng

E (Kcal):800

P (g):18

L(g):36

G(g):84

1BO3-X

7-12 tháng

E (Kcal):1000-1100

P (g):30- 35

L(g):30- 36

G(g):150- 170

2BO3-X

1-3 tuổi

E (Kcal):1600-1700

P (g):45- 55

L(g); 45- 55

G(g):250- 280

3BO3-X

4-6 tuổi

E (Kcal):2000-2100

P (g); 70- 80

L(g): 55- 70

G(g):310- 340

4BO3-X

7-9 tuổi

E (Kcal):2300-2400

P (g): 110-140

L(g): 50- 60

G(g):320- 350

5BO3-X

10-15 tuổi

E (Kcal): 2900- 3100

P (g): 140- 170

L(g): 65- 85

G(g):360- 490

6BO3-X

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top