Contents tagged with N02AA05

  • 64x64
    Cập nhật điểm tin: ANSM cảnh báo nguy cơ liên quan đến việc sử dụng Oxycodon
    27 tháng 05, 2015
    Ngày 30/10/2014, Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) nhắc lại cho các cán bộ y tế về nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc thuốc khi sử dụng oxycodon. Nguy cơ này phải được lưu ý ngay khi bệnh nhân bắt đầu dùng thuốc và đòi hỏi phải giám sát chặt chẽ trong suốt quá trình điều trị. Việc sử dụng oxycodon chỉ dành cho các trường hợp đau nặng bắt buộc phải điều trị bằng thuốc giảm đau opioid mạnh, đặc biệt là đau trong ung thư.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top