Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016


Kể từ ngày 01/05/2016, thực hiện theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 lên 1.210.000 đồng, do đó đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế từ 01/05/2016 có sự điều chỉnh, cụ thể:

  • Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh khi chi phí 1 lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương < 181.500 đồng).1
  • Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đúng tuyến sẽ được nhà nước thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh nhưng không vượt quá 40 tháng lương tối thiếu (tương đương 48.400.000 đồng) khi có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên tính tới thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế  và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (tương đương > 7.260.000 đồng).2

Ngoài một số thay đổi như trên thì mức hưởng, tỷ lệ và điều kiện thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế do nhà nước chi trả trong phạm vi được hưởng cho tất cả mã đối tượng khi tham gia khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế đúng tuyến đều không thay đổi.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

 * Tham khảo thêm:
-    Đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016;
-    Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016;

 * Nguồn:

-    Công văn 2046/BHXH-CSYT, ngày 06/06/2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

-    Công văn 864/BHXH-GĐ1, ngày 09/06/2016 của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của CP trong thanh toán chi phí KCB BHYT

* Chú thích:
-    1 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, điều 9, điểm c;
-   2 
Công văn 1994/BHXH-CSYT, khoản 1, điểm b;


Your Chat Plugin code