Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Giải quyết quyền lợi BHYT cho các trường hợp phần mềm liên thông cảnh báo dữ liệu thẻ BHYT đã hết hạn


Giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khi phần mềm liên thông cảnh báo thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn sử dụng trong khi thời hạn còn giá trị sử dụng thì không giải quyết BHYT.

Kể từ ngày 01/09/2016, những thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn sử dụng theo cảnh báo của phần mềm liên thông, mặc dù thời hạn trên bản giấy còn hạn sử dụng, quyền lợi của người tham gia BHYT sẽ được giải quyết như sau:

bhyt-het-han-phan-mem-lien-thong-canh-bao


Các mã đối tượng DN, HC: không được giải quyết quyền lợi khi tham gia khám chữa bệnh BHYT.
Đối với các mã đối tượng còn lại: vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi theo mức hưởng tương đương mã đối tượng.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

 * Tham khảo thêm:

-    Mã đối tượng tham gia BHYT 2016

-    Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016

-    Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

-    Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/01/2015

-    Thời hạn tối đa sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

-    Những điều cần biết về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Y khoa Phước An.

 


Your Chat Plugin code