Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế cho đối tượng học sinh, sinh viên năm học 2016-2017


Các đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) tại các trường học cho năm học 2016-2017 được hưởng quyền lợi theo mức hưởng tương đương mã đối tượng của người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT).

bao-hiem-y-te-hoc-sinh-sinh-vien

Theo hướng dẫn mới của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế cho các mã đối tượng HSSV tại các trường học năm học 2016-2017, cụ thể như sau:

  • Tất cả các đối tượng học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT tại các trường học với mức đóng là 457.380 đồng, thời hạn sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017 (12 tháng).  Trường hợp, HSSV đóng tiền tham gia sau ngày 30/09/2016 thì nhà trường chỉ thu những tháng còn lại cho đến 31/12/2016.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

Tham khảo thêm:

-    Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016
-    Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2016
-    Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016
-    Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/01/2015 
-    Đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016 
-    Những điều cần biết về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Y khoa Phước An 

 


Your Chat Plugin code