Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng mã thẻ HN, DT, DK, XD


Từ ngày 01/07/2016, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc các mã đối tượng HN, DK, XD, DT cần phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng thì mới được hưởng đầy đủ các quyền lợi và mức hưởng tương ứng mã đối tượng khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

 * Tham khảo thêm:

Những đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi xuất trình thẻ BHYT cho thời hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015
Quyền lợi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến 2016 – thông tuyến
Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016
Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016
Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/01/2015
Thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế
Những điều cần biết về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Y khoa Phước An
Lợi ích khi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Y khoa Phước An
Các mã đăng ký bảo hiểm y tế trong hệ thống Y khoa Phước An

 * Nguồn:

- Công văn số 873/BHXH-GĐ1, ngày 13/06/2016 về việc khám chữa bệnh BHYT cho các đối tượng mã thẻ HN, DT, DK, XD

Công văn số 5349/BHXH-ST, ngày 28/12/2015 về việc gia hạn thẻ BHYT năm 2016 của BHXH Việt Nam 
- Công văn số 4199/BHXH-NVNĐ1 ngày 31/12/2015 về việc giải quyết quyền lợi KCB BHYT cho một số đối tượng, điều 2


Your Chat Plugin code