Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi không cần giấy chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi tại TP.Hồ Chí Minh


Điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi không cần giấy chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi của TP.Hồ Chí Minh

tre-em-khong-can-chuyen-tuyen

Trẻ em dưới 6 tuổi khi tham gia khám chữa bệnh BHYT  tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và bệnh viện Nhi Đồng 2 theo chỉ định nhập viện điều trị thì không cần giấy chuyển tuyến của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu mà vẫn được hưởng quyền lợi theo mức hưởng tương đương mã đối tượng của người tham gia BHYT.

BA. Quốc Huy
Giám đốc Dịch vụ khách hàng

 * Tham khảo thêm:

-    Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

-    Đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 2016

-    Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2016


 * Nguồn:

-    Công văn số 10670/SYT-NVY ngày 01/11/2016 của Sở Y Tế về việc điều trị nội trú tại BV Nhi không cần giấy chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi của TP.Hồ Chí Minh.


Your Chat Plugin code