Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2015


Mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có thể được hiểu dựa vào chủ thể đóng tiền mua bảo hiểm y tế (như ngân sách nhà nước, tổ chức bảo hiểm xã hội, hộ gia đình, người lao động/người sử dụng lao động, …), và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế khi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Kể từ 01/01/2015, hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam hiện tại có 42 mã đối tượng thuộc 5 nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo liệt kê tại bảng 1 như sau:

Bảng 1: Danh mục mã đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 2015

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:

- Thẻ Bảo hiểm y tế 2015
- Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2015

* Nguồn:

-   - Quyết định 314/QĐ-BHXH, ngày 02/12/2014, về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, điều 2  Your Chat Plugin code