Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Những đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi xuất trình thẻ BHYT có thời hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.


Các mã đối tượng DT, DK, XD, HN vẫn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khi xuất trình thẻ BHYT có hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.

Các mã đối tượng DT, DK, XD, HN vẫn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (cho đến khi có thông báo mới) khi xuất trình thẻ BHYT có hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.

Bảng 1: Mã Đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định khi xuất trình thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 31/12/2015

BA Jerry Quan

Giám đốc chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:

- Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế năm 2016.
- Đối tượng – mức hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế năm 2016.
- Quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến – thông tuyến năm 2016.
- Lợi ích khi khám BHYT tại Trung tâm Y khoa Phước An.
- Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế

* Nguồn:

- Công văn số 4199/ BHXH-NVGĐ1 ngày 31/12/2015 về việc giải quyết quyền lợi KCB BHYT cho một số đối tượng, điều 2.


Your Chat Plugin code