Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ 01/01/2015


Kể từ 01/01/2015, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

1.     Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con; 1

2.     Chi phí thanh toán bảo hiểm y tế: 2

  • Chi phí khám bệnh theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
  • Chi phí ngày giường theo mức giá được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi:
  • Chi phí các dịch vụ kỹ thuật trong phạm vi chuyên môn theo danh mục và mức giá đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đúng quy định.
  • Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế (chưa được kết cấu vào giá của các dịch vụ kỹ thuật) sử dụng trực tiếp cho người bệnh theo danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.
  • Chi phí máu và các chế phẩm của máu theo quy định của Bộ Y tế.
  • Vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên hoặc trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật (cho một số đối tượng CA, CY, QN, CC, TE, BT, CB, CK, DK, DT, HN, KC, TS, XD). 3

BA. Jerry Quan
Giám đốc Chăm sóc khách hàng

* Tham khảo thêm:

- Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2015

- Thanh toán chi phí vận chuyển

- Các trường hợp không được thanh toán bảo hiểm y tế 2015

- Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người đã hiến mô – tạng cơ thể

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho ngày nghỉ, ngày lễ

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến

- Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trái tuyến

- Lợi ích khi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Phước An

* Nguồn:

- Luật BHYT số 25/2008/QH12;

- Luật BHYT số 46/2014/QH13.

- Quyết định 1399/QĐ-BHXH,  ngày 22 tháng 12 năm 2014 quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám, chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành 

* Chú thích :

- 1 Luật BHYT số 25/2008/QH12, điều 21

- 2 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH, ngày 22/12/2014, điều 8

- 3 Luật BHYT số 46/2014/QH13, điều 1, khoản 14


Your Chat Plugin code