Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng


Đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng, bệnh nhân vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Hình 1: "Thời hạn sử dụng" của thẻ BHYT

Đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng, bệnh nhân được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT theo quy định như sau:

+ Đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú:

  • Nếu thẻ BHYT còn giá trị từ 5 ngày trở lên (Ví dụ: Bệnh nhân đi khám chữa bệnh vào ngày 24/03/2016 trong khi thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được ghi trên thẻ là 31/03/2016, trong trường hợp này bệnh nhân đi khám chữa bệnh vào ngày thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị 08 ngày > 5 ngày): Vẫn cấp đầy đủ ngày thuốc theo liệu trình điều trị.
  • Nếu thẻ BHYT còn giá trị dưới 5 ngày (Ví dụ: bệnh nhân đi khám chữa bệnh vào ngày 29/03/2016 trong khi thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế được ghi trên thẻ là 31/03/2016, trong trường hợp này bệnh nhân đi khám chữa bệnh vào ngày thẻ bảo hiểm y tế còn giá trị 03 ngày < 5 ngày): Chỉ cấp thuốc theo liệu trình tối đa 7 ngày.

+ Đối với bệnh nhân đang điều trị nội trú:

  • Trước khi xuất viện, bệnh nhân phải xuất trình thẻ BHYT mới hoặc giấy hẹn cấp gia hạn, cấp lại, đổi lại thẻ BHYT của Cơ quan BHXH.
  • Nếu trước khi xuất viện, bệnh nhân KHÔNG xuất trình thẻ BHYT mới hoặc giấy hẹn cấp gia hạn, cấp lại, đổi lại thẻ BHYT của Cơ quan BHXH, bệnh nhân chỉ được hưởng quyền lợi BHYT đến hết hạn sử dụng của thẻ BHYT cũ.

BA Jerry Quan

Giám đốc chăm sóc khách hàng*

* Tham khảo thêm
- Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;
- Đổi thẻ bảo hiểm y tế
- Ý nghĩa mã thẻ bảo hiểm y tế năm 2016.
- Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2016.
- Quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến – thông tuyến năm 2016.
- Lợi ích khi khám bảo hiểm y tế tại Trung tâm Y khoa Phước An.
- Thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

* Nguồn
- Công văn số 4013/BHXH-NVGD91 ngày 14/12/2015 về việc giải quyết quyền lợi KCB cho người có thẻ BHYT khi giá trị thẻ BHYT sắp hết hạn sử dụng.


Your Chat Plugin code