Nhu cầu Iod

lượt xem 15,013 lượt xem

Nhóm tuổi

Nhu cầu Iod (mcg/ngày)

Trẻ em

(tháng tuổi)

 

0-5

90

6-11

90

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

90

4-6

90

7-9

120

10-12

120

13-15

150

Vị thành niên nam

(năm tuổi)

16-18

150

10-12

120

13-15

150

Vị thành niên nữ

(năm tuổi)

16-18

150

Nam trưởng thành

(năm tuổi)

19-60

150

> 65

150

Nữ trưởng thành

(năm tuổi)

19-60

150

> 60

150

Phụ nữ có thai (trong cả thời kỳ)

 

200

Phụ nữ có thai (trong cả thời kỳ)

 

200

Bà mẹ cho con bú (trong cả thời kỳ)

 

200

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top