Nhu cầu vitamin B2 (Riboflavin)

lượt xem 12,618 lượt xem

Nhu cầu khuyến nghị cho vitamin B2 (Riboflavin) theo tuổi, giới

Nhóm tuổi/giới

NCDDKN vitamin B2 (mg/ngày)

Trẻ em

(tháng tuổi)

<6

0,3

6-11

0,4

Trẻ nhỏ

(năm tuổi)

1-3

0,5

4-6

0,6

7-9

0,9

Nam vị thành niên (tuổi)

10-18

1,3

Nữ vị thành niên (tuổi)

10-19

1,0

Nam trưởng thành (tuổi)

19-60

1,3

> 60

1,3

Nữ trưởng thành (tuổi)

19-60

1,1

>60

1,1

Phụ nữ có thai

 

1,4

Bà mẹ cho con bú

 

1,6

 

Nhu cầu khuyến nghị về tính cân đối Vitamin B2 với năng lượng ăn vào theo tuổi, giới, tình trạng sinh lý và loại lao động (LĐ)

 

Giới

Nhóm tuổi

Nhu cầu năng lượng (Kcal)

Nhu cầu vitamin B2 (mg)

LĐ nhẹ

LĐ vừa

LĐ nặng

LĐ nhẹ

LĐ vừa

LĐ nặng

Nam

giới

19 – 30

2.300

2.700

3.300

1,38

1,62

1,98

31 – 60

2.200

2.700

3.200

1,32

1,62

1,92

> 60

1.900

2.200

2.700

1,14

1,32

1,62

Phụ

nữ

19 – 30

2.200

2.300

2.600

1,32

1,38

1,56

31 – 60

2.100

2.200

2.500

1,26

1,32

1,50

> 60

1.800

1.900

2.200

1,08

1,14

1,32

Có thai

+ 350

+ 350

-

+ 0,21

+ 0,21

+ 0,21

Cho con bú

+ 550

+ 550

-

+ 0,33

+ 0,33

+ 0,33

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top