Nhu cầu Protid cho lứa tuổi vị thành niên

lượt xem 14,723 lượt xem

Giới tính

Nhóm tuổi

Nhu cầu protid (g/ngày), với NL từ

protid =12-14%,

NPU = 70%

 

Yêu cầu tỷ lệ protid động vật (%)

 

Nam

10 - 12

63 - 74

35 - 40

13 - 15

80 - 93

35 - 40

16 - 18

89 - 104

35 - 40

Nữ

10 - 12

60 - 70

35 - 40

13 - 15

66 - 77

35 - 40

16 - 18

67 - 78

35 - 40

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top