Giai đoạn sốc bỏng

lượt xem 14,017 lượt xem

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Nhu cầu các chất dinh dưỡng theo nhóm tuổi: 75% ăn qua đường ruột và 25 % nuôi qua đường tĩnh

- Nuôi qua đường ruột sớm trong72 giờ đầu sau bỏng

- Nên cho trẻ ăn qua sonde, ăn nhỏ giọt liên tục 24/24 giờ

- Số bữa ăn: 9- 10 bữa/ngày.

 

 

< 6 tháng

E (Kcal): 450-500

P (g): 9- 15

L(g):18- 24

G(g):40- 60

1BO1-X

7-12 tháng

E (Kcal): 550-600

P (g): 15- 20

L(g): 20- 25

G(g):60-90

2BO1-X

1-3 tuổi

E (Kcal):900-1000

P (g): 20-25

L(g): 20-30

G(g):130-190

3BO1-X

4-6 tuổi

E (Kcal): 1100-1200

P (g): 30-36

L(g): 25- 40

G(g): 150-220

4BO1-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1300-1400

P (g): 35- 40

L(g):30-40

G(g): 200- 250

5BO1-X

10-15 tuổi

E (Kcal):1600-1800

P (g): 50- 60

L(g): 35-50

G(g):230- 320

6BO1-X

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top