Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn hồi phục

lượt xem 12,108 lượt xem

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: đảm bảo nhu cầu theo tuổi.

- Protid:

   + Trẻ <6 tuổi:  100-130 % nhu cầu theo tuổi.

   + Trẻ >7 tuổi: 14-16% năng lượng

- Lipid: 25-35% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đủ nước: nhu cầu theo tuổi cộng thêm dịch mất bất thường và nếu có sốt tăng 10C thì tăng 12% lượng nước.

- Cần bổ sung thêm vitamin (A, B, C).

< 6 tháng

E (Kcal): 620

P (g):21

L(g):30- 40

G(g): 60- 70

 

1NK2-X

7-12 tháng

E (Kcal): 820

P (g): 23- 30

L(g): 23- 40

G(g):100- 130

2NK2-X

1-3 tuổi

E (Kcal):1200-1300

P (g): 28- 35

L(g): 36- 50

G(g):170- 210

3NK2-X

4-6 tuổi

E (Kcal):1500-1600

P (g): 36- 45

L(g): 35-45

G(g):220- 270

4NK2-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1600-1800

P (g): 60-70

L(g): 40-50

G(g):240- 290

5NK2-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2200- 2400

P (g): 80- 100

L(g): 50-60

G(g):330- 390

6NK2-X

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top