Nhiễm khuẩn cấp, giai đoạn toàn phát

lượt xem 15,348 lượt xem

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: đảm bảo nhu cầu theo tuổi.

- Protid: nhu cầu theo tuổi

- Lipid: 15-20% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Nước: nhu cầu theo tuổi cộng thêm dịch mất bất thường và nếu có sốt tăng 10C thì tăng 12% lượng nước.

- Bổ sung thêm vitamin (A, B, C).

< 6 tháng

E (Kcal): 400-620

P (g): 10- 21

L(g):18- 30

G(g):40-60

 

1NK1-X

7-12 tháng

E (Kcal): 600-820

P (g): 23

L(g): 23- 40

G(g):120-140

 

2NK1-X

1-3 tuổi

E (Kcal): 1000-1300

P (g): 28

L(g): 21- 29

G(g):200- 230

Nước (lít) : 1- 1,2

3NK1-X

4-6 tuổi

E (Kcal): 1400-1600

P (g): 36

L(g): 30- 35

G(g): 240- 290

Nước (lít) : 1,2- 1,5

4NK1-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1600-1800

P (g):54- 63

L(g):30- 40

G(g): 270- 320

Nước (lít) : 1,7-2

5NK1-X

10-15 tuổi

E (Kcal):1800-2000

P (g): 54-70

L(g): 40- 50

G(g):360- 380

Nước (lít) : 2- 2,5

6NK1-X

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top