Nhiễm khuẩn mạn

lượt xem 15,041 lượt xem

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng: 110-120% nhu cầu theo tuổi.

- Protid: 120-150% nhu cầu theo tuổi.

- Lipid: 20-30% tổng năng lượng. Axid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và axid béo no chiếm 1/3  trong tổng số lipid.

- Đủ nước

- Cần bổ sung thêm vitamin (A, B, C).

< 6 tháng

E (Kcal):600-650

P (g):21- 25

L(g):36- 40

G(g): 40- 50

1NK3-X

7-12 tháng

E (Kcal):900- 1000

P (g): 28- 35

L(g):20- 30

G(g):130- 160

2NK3-X

1-3 tuổi

E (Kcal):1400-1500

P (g): 35- 40

L(g): 30- 40

G(g):220- 273

3NK3-X

4-6 tuổi

E (Kcal):1700-1800

P (g): 40- 50

L(g): 39- 50

G(g):263- 322

4NK3-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1800-1900

P (g): 50- 60

L(g): 45- 60

G(g):255- 324

5NK3-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2300-2400

P (g): 70- 90

L(g): 60- 80

G(g):305- 395

6NK3-X

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top