Phẫu thuật đường tiêu hoá và ngoài đường tiêu hoá, giai đoạn hồi phục

lượt xem 13,355 lượt xem

Nguyên tắc

Cơ cấu khẩu phần trung bình

Ký hiệu

Nhóm tuổi

Cơ cấu khẩu phần

- Năng lượng và các chất dinh dưỡng theo nhu cầu khuyến nghị.

- Lựa chọn thực phẩm: các thực phẩm theo lứa tuổi và quen dùng.

< 6 tháng

E (Kcal): 620

P (g): 21

L(g):36- 40

G(g):40- 55

1PT4-X

7-12 tháng

E (Kcal): 820

P (g): 23

L(g): 18- 27

G(g):120- 140

2PT4-X

1-3 tuổi

E (Kcal):1300

P (g): 28

L(g): 25- 40

G(g):200- 232

3PT4-X

4-6 tuổi

E (Kcal): 1600

P (g): 36

L(g): 35- 53

G(g): 240- 290

4PT4-X

7-9 tuổi

E (Kcal):1800

P (g):40

L(g):40- 60

G(g): 270- 320

5PT4-X

10-15 tuổi

E (Kcal):2200- 2400

P (g): 66- 84

L(g): 50- 60

G(g):360- 380

6PT4-X

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top