CAM KẾT CHẤT LƯỢNG

lượt xem 12,053 lượt xem

Chính sách chất lượng của HEPA

 • Vì sứ mệnh của công ty “Chất lượng dịch vụ trong bảo hiểm y tế”, HEPA tập trung cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, kịp thời, theo y học chứng cứ và luôn đặt người bệnh là trung tâm. HEPA luôn nhận biết, xem xét và đáp ứng đầy đủ và hiệu quả tất cả các yêu cầu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành của khách hàng và các bên liên quan, cũng như đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật hiện hành về y tế, dược và các lĩnh vực khác có liên quan.

HEPA cam kết

 • Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng với mục tiêu tập hợp toàn bộ HEPA cùng với tất cả tiến trình và nguồn lực của nó hướng đến chất lượng. Hệ thống quản lý chất lượng của HEPA được mô tả trong Sổ tay chất lượng và sẽ được định kỳ đánh giá để đảm bảo hệ thống được áp dụng và duy trì liên tục.
 • Đảm bảo tất cả thành viên của HEPA đều nắm và hiểu rõ Chính sách chất lượng.
 • Đảm bảo tất cả thành viên của HEPA đều nắm rõ và tuân thủ Sổ tay chất lượng.
 • Giữ vững các giá trị chuyên môn và đạo đức, tuân thủ các nguyên tắc thực hành tốt về chuyên môn.
 • Thiết lập và giám sát các mục tiêu chất lượng.
 • Cải tiến chất lượng liên tục.
 • Tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên và có chính sách giữ nhân viên thuộc mọi cấp bậc để đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, kịp thời, theo y học chứng cứ và luôn đặt người bệnh là trung tâm.
 • Mua sắm, trang bị và bảo trì thích hợp các trang thiết bị cũng như các nguồn lực cần thiết khác để đảm bảo cung cấp dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu quả, kịp thời, theo y học chứng cứ và luôn đặt người bệnh là trung tâm.
 • Đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và tham gia đánh giá của cơ quan bên ngoài để đảm bảo liên tục cải thiện chất lượng.
 • Tuân thủ đầy đủ của quy định hiện hành của pháp luật về y tế, dược và các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động của HEPA.

 

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top