CƠ CẤU TỔ CHỨC

lượt xem 12,436 lượt xem


1. Cơ cấu tổ chức của toàn công ty gồm:
- Công ty
- Các chi nhánh
2. Cơ cấu quản lý, điều hành gồm:
a. Hội đồng thành viên, ban kiểm soát.
b. Tổng Giám đốc.
c. Giám đốc điều hành
d. Các phòng ban chức năng giúp việc trực thuộc công ty:
• Đứng đầu phòng chức năng là các Giám đốc phòng có các vị trí: Giám đốc Y khoa, Giám đốc Dược khoa, Giám đốc Chăm Sóc Khách Hàng, Giám đốc Tài Chính, Giám đốc Hành Chính Nhân Sự, Giám đốc Quản lý Chất Lượng, Giám đốc Dược Lâm Sàng.
• Dưới phòng có các Ban, đứng đầu là Trưởng ban.
• Nhân viên thuộc các phòng ban của công ty được gọi là chuyên viên hay nhân viên
e. Chi nhánh: đứng đầu là Giám đốc các chi nhánh,
• Các Phòng/Khoa chuyên môn giúp việc cho Giám đốc chi nhánh, đứng đầu là Trưởng Phòng/Khoa chuyên môn.
• Dưới Phòng/Khoa chuyên môn của chi nhánh có các Tổ, đứng đầu là Tổ trưởng
• Nhân viên thuộc các phòng/khoa của chi nhánh được gọi là nhân viên.
3. Chức danh do HĐTV quản lý: Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành, Giám đốc Chi nhánh, Giám đốc Tài chính, Trưởng Ban kiểm soát.
4. Cơ cấu tổ chức quản lý và điều hành của công ty có thể thay đổi để phù hợp với yêu cầu kinh doanh trong quá trình hoạt động.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top