Thiết bị theo dõi phóng xạ

lượt xem 16,237 lượt xem

Tất cả các phòng CT, X - quang của Trung tâm Y Khoa Phước An đều đảm bảo quy định về an toàn bức xạ, cụ thể như sau:


1. CƠ SỞ VẬT CHẤT

Phòng chụp CT, X quang đảm bảo các quy định về an toàn bức xạ như sau:
- Không đặt liền kề với khoa sản, khoa nhi.
- Đảm bảo kích thước theo đúng quy định.
- Chiều dày bảo vệ của tường, sàn, trần, cửa ra vào phòng đặt thiết bị bức xạ, cửa quan sát của phòng điều khiển phải được tính toán thiết kế theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 18/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng và phải bảo đảm mức liều bức xạ tiềm năng của môi trường làm việc trong thực tế (không tính phông bức xạ tự nhiên) như sau:
    +   Trong phòng điều khiển hoặc nơi đặt tủ điều khiển của thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế không vượt quá 10 µSv/giờ;
    +   Mọi vị trí bên ngoài phòng đặt thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế nơi công chúng đi lại, người bệnh ngồi chờ và các phòng làm việc lân cận không vượt quá 0,5 µSv/giờ.


2. TRANG THIẾT BỊ

Thiết bị chụp CT, X - quang bảo đảm các yêu cầu theo quy định như sau:
- Mức bức xạ rò của đầu bóng phát tia X không vượt quá 1mGy/giờ tại khoảng cách 1m từ vỏ đầu bóng phát tia X lấy trung bình trên diện tích không vượt quá 100 cm2 cho mọi chế độ làm việc của thiết bị được nhà sản xuất khuyến cáo.
- Giá trị lọc cố định của hệ đầu bóng phát X - quang trong đơn vị milimét nhôm tương đương (mm Al) được ghi rõ trên vỏ hộp chứa bóng.
- Có hệ kiểm tra kích thước chùm tia bằng nguồn sáng.
- Các thông số điện áp phát (kV), dòng bóng phát (mA), thời gian phát tia (s) hoặc hằng số phát tia (mAs) được hiển thị trên tủ điều khiển khi đặt chế độ làm việc và khi chụp.
- Đảm bảo việc phát tia chấm dứt sau một thời gian đặt trước hoặc sau khi đạt giá trị mAs đặt trước.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top