Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

KHÁM CHỮA BỆNH TRÁI TUYẾN, VƯỢT TUYẾN

Lượt xem: 1,386

Ngày 22-2-2012, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 606/BHXH-NVGDD1 (thay thế văn bản 359/BHXH-NVGDD1 ngày ký ngày 02/02/2012) gửi các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại TP.HCM về việc khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến.

Theo văn bản này, đối với bệnh nhân đi khám chữa bệnh vượt tuyến, trái tuyến ở các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập sẽ được Bảo hiểm xã hội Thành phố thanh toán như sau: thanh toán 30% chi phí đúng quy định nếu các dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến trung ương; 50% nếu các dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến tỉnh và 70% đối với các dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện.

Download công văn 606/BHXH-NVGDD1

 


Your Chat Plugin code