Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ

Lượt xem: 1,335

Luật Bảo Hiểm Y Tế được Quốc Hội khoá XII thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 nhằm đem lại sự công bằng và phát triển trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của người dân.

Luật Bảo Hiểm Y Tế quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh; chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.

Download Luật Bảo Hiểm Y Tế

 


Your Chat Plugin code