Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Thay đổi để phát triển


Sự chuyên nghiệp của một công ty không chỉ thể hiện qua chất lượng sản phẩm hay dịch vụ mà công ty đó mang lại, mà nó còn được thể hiện ở hình ảnh của bộ nhận diện thương hiệu trong mắt mọi người.

Nói cách khác, bộ nhận diện thương hiệu chính là lớp áo bên ngoài của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp giao tiếp và tương tác với các khách hàng tiềm năng. Và logo là một phần quan trọng không thể thiếu góp phần tạo nên sự khác biệt, sự nhận biết cho doanh nghiệp. Từ nhu cầu thực tế muốn chuẩn hóa hình ảnh thương hiệu của mình, Y khoa Phước An đã lên ý tưởng thiết kế và đổi mới logo của mình.

Giữ vai trò đại diện cho hình ảnh của Y khoa Phước An, logo hiển thị dưới dạng những hình vẽ mang tính chất nhận diện, thể hiện được giá trị cốt lõi và lý tưởng của Y khoa Phước An là thực hiện sứ mệnh "Được chăm sóc người bệnh" của mình. 

Logo Phước An 2016 vẫn giữ gìn giá trị lịch sử: HEPA vẫn là trọng tâm trong mô tả của logo, thể hiện các giá trị cốt lõi của Phước An một cách súc tích, đơn giản nhất và tên viết tắt tiếng Việt (Phước An) của tổ chức đã được mô hình hóa qua 2 chữ P và A.