Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Thực hiện ưu tiên khám chữa bệnh cho người cao tuổi


Ưu tiên khám chữa bệnh cho các trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.

Thực hiện theo công văn số 8232/SYT-NVY ngày 23/08/2016 của Sở Y tế về quy định ưu tiên khám chữa bệnh cho người cao tuổi, như sau:

uu-tien-kham-chua-benh-bhyt

  • Người tham gia khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa… (không phân biệt khám BHYT hay dịch vụ) sẽ được ưu tiên khám chữa bệnh nếu thuộc các trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.
  • Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được ưu tiên khám trước người bệnh khác trừ bệnh nhân cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật.

 * Nguồn:

  • Công văn số 8232/SYT-NVY, ngày 23/08/2016 về việc thực hiện quy định khám chữa bệnh cho người cao tuổi
  • Công văn số 372/PYT ngày 24/08/2016 của phòng Y tế về việc thực hiện quy định khám chữa bệnh cho người cao tuổi