Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Các quy định mới trong kê đơn thuốc y học cổ truyền


Ngày 05/01/2016, Bộ Y tế ban hành Thông tư 01/2016/TT-BYT quy định về kê đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

1. Phạm vi kê đơn

 • Bác sỹ đa khoa, bác sỹ chuyên khoa khác và y sỹ đa khoa khi kê đơn kết hợp y học cổ truyền chỉ được kê đơn thuốc thành phẩm y học cổ truyền (dạng thuốc y học cổ truyền đã qua tất cả các giai đoạn sản xuất, kể cả đóng gói và dán nhãn, bao gồm: Thuốc dạng viên, thuốc dạng nước, thuốc dạng chè, thuốc dạng bột, thuốc dạng cao và các dạng thuốc khác).

2. Nguyên tắc kê đơn

 • Chỉ kê đơn sau khi trực tiếp khám, chẩn đoán bệnh.
 • Kê đơn đúng thuốc, liều lượng, phù hợp với bệnh lý.
 • Không kê đơn:
 • Không nhằm mục đích phòng, chữa bệnh
 • Thuốc không được phép lưu hành
 • Thực phẩm chức năng
 • Mỹ phẩm
 • Theo đề nghị bệnh nhân

3. Quy định chung về kê đơn thuốc

 • Chữ viết rõ ràng, chính xác và ghi đủ các mục
 • Ghi chính xác địa chỉ cư trú người bệnh
 • Trẻ ≤ 72 tháng tuổi: ghi số tháng tuổi + tên bố hoặc mẹ.
 • Sửa chữa đơn thuốc: ký, ghi rõ họ tên, ngày, tháng bên cạnh nội dung sửa
 • Gạch chéo phần giấy còn trống từ phía dưới nội dung kê đơn đến phía trên chữ ký của người kê đơn; ký, ghi rõ họ tên người kê đơn.

4. Thứ tự kê đơn thuốc trong đơn thuốc và hồ sơ bệnh án

 • Thuốc tân dược: đường tiêm - uống - đặt - dùng ngoài - đường dùng khác
 • Kết hợp YHCT + tân dược: tân dược - thuốc YHCT

5. Hiệu lực thi hành: Thông tư 01/2016/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 18/02/2016

*Nguồn:

- Thông tư số 01/2016/TT-BYT ngày 05/01/2016 quy định về đơn thuốc y học cổ truyền, kê đơn thuốc y học cổ truyền kết hợp với thuốc tân dược trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.