Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo Hiểm Y Tế


Vừa qua, Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế kèm theo Thông tư 05/2015/TT.

Theo Thông tư 05/2015/TT-BYT, danh mục gồm:
+ Danh mục thuốc đông y, thuốc từ dược liệu: 229 loại thuốc đông y, thuốc từ dược liệu (xếp thành 11 nhóm)
+ Danh mục vị thuốc y học cổ truyền: 349 vị thuốc y học cổ truyền (xếp thành 30 nhóm)

Đồng thời, Thông tư còn hướng dẫn rõ:
+ Cách sử dụng danh mục thuốc, vị thuốc.
+ Hướng dẫn cơ sở KCB tự xây dựng danh mục thuốc, vị thuốc của riêng đơn vị.
+ Chế độ thanh toán của cơ quan Bảo hiểm.


Tổng hợp tài liệu: DS. Lê Vũ Hồng Hải - Trưởng ban Dược Lâm Sàng - Trung Tâm Y Khoa Phước An
Mã tài liệu: 1.1.1.22.05.15 (*)


Để có thể tìm hiểu thêm về nguồn và thông tin của nghiên cứu trên, các Bác sĩ và cán bộ công nhân viên công tác tại Trung Tâm Y Khoa Phước An có thể truy cập vào Thư viện Y Khoa Phước An và tìm bài với mã (*).