Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC ULCEZ SĐK:VN-12333-11, SỐ LÔ:ULCQ-13 DO THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VỀ CHỈ TIÊU ĐỘ HÒA TAN BAN HÀNH KÈM THEO CÔNG VĂN 18685/QLD-CL NGÀY 31/10/2014

Lượt xem: 35

Nguồn thông tin: canh giacduoc.org.vn