Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH THUỐC KHÔNG ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG, VIÊN NÉN BAO PHIM ERYTHROMYCIN 250MG; SỐ LÔ: 13004AN; NSX: 30/07/2013; HD: 30/07/2016; SĐK: VD-15027-11 BAN HÀNH KÈM THEO CÔNG VĂN SỐ 465/QLD-CL NGÀY 14/01/2015


Nguồn thông tin: dav.gov.vn