Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Đình chỉ lưu hành thuốc Vitamin 3B Soft gel do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng Vitamin B12 ban hành kèm theo công văn số 11844/QLD-CL