Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Phòng ngừa và điều trị bệnh virus Zika


Cảnh báo, phòng ngừa và điều trị về bệnh Virus Zika

Hiện nay bệnh Virút Zika đang bùng phát trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành . Đến thời điểm này, TP HCM đã công bố dịch bệnh do virus Zika sau khi lãnh đạo thành phố thị sát tình hình chống dịch. Như vậy cho đến nay, cả nước đã có 9 trường hợp dương tính với virus Zika (5 ở TP HCM, 1 ở Long An, 1 ở Bình Dương, 1 ở Phú Yên, 1 ở Khánh Hòa).

Bệnh do muỗi lây truyền và được tìm thấy trong những loài muỗi gây các bệnh sốt xuất huyết

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh không để dịch bùng phát trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng:

  • Phối hợp với các ngành Y tế quận trên địa bàn và các đơn vị liên quan trong công tác về diệt muỗi, diệt lăng quăng (là nguyên nhân phát sinh bệnh lây truyền do Virút Zika), xử lý các ổ dịch (nếu có); thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Virút Zika
  • Thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng trong nhà và xung quanh nhà.


benh-virus-zika-la-gi-who


trieu-chung-zika-la-gi-who


dieu-tri-virus-zika-who


phong-ngua-virus-zika-who


(Theo khuyến cáo của WHO - Tổ chức Y tế Thế giới)


Phòng ngừa và điều trị bệnh virus Zika


Cảnh báo, phòng ngừa và điều trị về bệnh Virus Zika

Hiện nay bệnh Virút Zika đang bùng phát trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành . Đến thời điểm này, TP HCM đã công bố dịch bệnh do virus Zika sau khi lãnh đạo thành phố thị sát tình hình chống dịch. Như vậy cho đến nay, cả nước đã có 9 trường hợp dương tính với virus Zika (5 ở TP HCM, 1 ở Long An, 1 ở Bình Dương, 1 ở Phú Yên, 1 ở Khánh Hòa).

Bệnh do muỗi lây truyền và được tìm thấy trong những loài muỗi gây các bệnh sốt xuất huyết

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh, giảm tỷ lệ mắc bệnh không để dịch bùng phát trên địa bàn, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng:

  • Phối hợp với các ngành Y tế quận trên địa bàn và các đơn vị liên quan trong công tác về diệt muỗi, diệt lăng quăng (là nguyên nhân phát sinh bệnh lây truyền do Virút Zika), xử lý các ổ dịch (nếu có); thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh do Virút Zika
  • Thực hiện các biện pháp diệt muỗi, diệt lăng quăng trong nhà và xung quanh nhà.


benh-virus-zika-la-gi-who


trieu-chung-zika-la-gi-who


dieu-tri-virus-zika-who


phong-ngua-virus-zika-who


(Theo khuyến cáo của WHO - Tổ chức Y tế Thế giới)