Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Thuốc trị tiểu đường gây nguy cơ ung thư bàng quang?


Pioglitazone, được bán dưới tên thương mại Actos và được chỉ định điều trị tiểu đường type 2, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư bàng quang theo một nhóm nghiên cứu Canada cho biết. Nguy cơ tăng tỉ lệ thuận với thời gian dùng thuốc và liều dùng, nghiên cứu mới cho thấy. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu còn cho biết Rosiglitazone, một loại thuốc trị tiểu đường tương tự Pioglitazone được bán dưới tên thương mại Avandia, không làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

Cả Pioglitazone và Rosiglitazone đã được Cục quản lý thuốc và thực phẩm FDA phê duyệt vào năm 1999, được phân vào nhóm thuốc thiazolidinedione. Những thuốc này làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin – chất điều hòa đường huyết

Năm 2005, một nghiên cứu về Pioglitazone bất ngờ cho thấy sự mất cân bằng về số lượng trường hợp ung thư bàng quang so với giả dược (nghiên cứu về Rosiglitazone không cho kết quả tương tự). Một số nghiên cứu tiếp theo đã củng cố thêm các bằng chứng của nghiên cứu này. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghiên cứu đều cho kết quả tương tự, một nghiên cứu của Kaiser Permanente Northen California, với dữ liệu theo dõi của một nhóm bệnh nhân lên đến 10 năm, cho kết luận ngược lại rằng thuốc này không làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

thuoc-tieu-duong-actors-gay-nguy-co-ung-thu

Để làm rõ hơn vấn đề, nhóm nghiên cứu tiến hành so sánh việc điều trị bằng Pioglitazone với các thuốc trị đái tháo đường khác ở những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường type 2. Nhóm tiến hành nghiên cứu trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lâm sàng Nghiên cứu thực hành Anh (CPRD - UK Clinical Practice Research Database), gồm 145.806 bệnh nhân mới được điều trị bằng các loại thuốc trị tiểu đường từ năm 2000 - 2013. Dữ liệu từ CPRD giúp nhóm nghiên cứu xem xét được các "yếu tố gây nhiễu" hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, thời gian mắc bệnh, tình trạng hút thuốc và các rối loạn liên quan đến rượu.

So sánh việc điều trị pioglitazone với các loại thuốc trị đái tháo đường khác, họ phát hiện ra Pioglitazone làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang khoảng 63%. Sau khi phân tích độ nhạy cao hơn, tỷ lệ rủi ro này vẫn không thay đổi, nhưng nó tỉ lệ thuận với thời gian dùng thuốc và liều thuốc.

Ngược lại, Rosiglitazone không làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang ở bất kỳ phân tích nào. Điều này cho thấy nguy cơ ung thư là do từng thuốc cụ thể chứ không phải là của cả nhóm thuốc thiazolidinedione.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết nguy cơ ung thư bàng quang vẫn khá thấp. Bác sĩ và bệnh nhân lưu ý điều này khi cân nhắc sử dụng thuốc này.

Nguồn:  Medical Daily


Thuốc trị tiểu đường gây nguy cơ ung thư bàng quang?


Pioglitazone, được bán dưới tên thương mại Actos và được chỉ định điều trị tiểu đường type 2, có liên quan đến việc tăng nguy cơ ung thư bàng quang theo một nhóm nghiên cứu Canada cho biết. Nguy cơ tăng tỉ lệ thuận với thời gian dùng thuốc và liều dùng, nghiên cứu mới cho thấy. Thêm vào đó, các nhà nghiên cứu còn cho biết Rosiglitazone, một loại thuốc trị tiểu đường tương tự Pioglitazone được bán dưới tên thương mại Avandia, không làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

Cả Pioglitazone và Rosiglitazone đã được Cục quản lý thuốc và thực phẩm FDA phê duyệt vào năm 1999, được phân vào nhóm thuốc thiazolidinedione. Những thuốc này làm tăng độ nhạy cảm của cơ thể với insulin – chất điều hòa đường huyết

Năm 2005, một nghiên cứu về Pioglitazone bất ngờ cho thấy sự mất cân bằng về số lượng trường hợp ung thư bàng quang so với giả dược (nghiên cứu về Rosiglitazone không cho kết quả tương tự). Một số nghiên cứu tiếp theo đã củng cố thêm các bằng chứng của nghiên cứu này. Tuy nhiên, không phải tất cả các nghiên cứu đều cho kết quả tương tự, một nghiên cứu của Kaiser Permanente Northen California, với dữ liệu theo dõi của một nhóm bệnh nhân lên đến 10 năm, cho kết luận ngược lại rằng thuốc này không làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang.

thuoc-tieu-duong-actors-gay-nguy-co-ung-thu

Để làm rõ hơn vấn đề, nhóm nghiên cứu tiến hành so sánh việc điều trị bằng Pioglitazone với các thuốc trị đái tháo đường khác ở những bệnh nhân bị bệnh tiểu đường type 2. Nhóm tiến hành nghiên cứu trên dữ liệu từ cơ sở dữ liệu lâm sàng Nghiên cứu thực hành Anh (CPRD - UK Clinical Practice Research Database), gồm 145.806 bệnh nhân mới được điều trị bằng các loại thuốc trị tiểu đường từ năm 2000 - 2013. Dữ liệu từ CPRD giúp nhóm nghiên cứu xem xét được các "yếu tố gây nhiễu" hoặc các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả, chẳng hạn như độ tuổi, giới tính, thời gian mắc bệnh, tình trạng hút thuốc và các rối loạn liên quan đến rượu.

So sánh việc điều trị pioglitazone với các loại thuốc trị đái tháo đường khác, họ phát hiện ra Pioglitazone làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang khoảng 63%. Sau khi phân tích độ nhạy cao hơn, tỷ lệ rủi ro này vẫn không thay đổi, nhưng nó tỉ lệ thuận với thời gian dùng thuốc và liều thuốc.

Ngược lại, Rosiglitazone không làm tăng nguy cơ ung thư bàng quang ở bất kỳ phân tích nào. Điều này cho thấy nguy cơ ung thư là do từng thuốc cụ thể chứ không phải là của cả nhóm thuốc thiazolidinedione.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cho biết nguy cơ ung thư bàng quang vẫn khá thấp. Bác sĩ và bệnh nhân lưu ý điều này khi cân nhắc sử dụng thuốc này.

Nguồn:  Medical Daily