Máy S.A.M (Self Automatic Machine)

lượt xem 13,853 lượt xem

Đã được cấp bản quyền sở hữu của Cục Bản Quyền Tác Giả Việt Nam

Máy S.A.M với các tiện ích: 

• Cấp số thứ tự tự động cho khách hàng khi đăng ký gặp nhân viên tiếp đón. Hệ thống số thứ tự vào phòng khám chuyên nghiệp, hiện đại và công bằng cho tất cả bệnh nhân, tạo không gian yên lặng, chuyên nghiệp tại các khu vực.

• Giảm thời gian chờ đợi và đăng ký điều trị.

Máy S.A.M (Self Automatic Machine)

Màn hình giao diện cấp số thứ tự

Cấp số thứ tự cho tất cả giai đoạn đăng ký thực hiện


 

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top