VĂN BẢN PHÁP LUẬT LƯU TRỮ

Lưu trữ / 2012 / Tháng 6
  • 64x64
    LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ
    12 tháng 06, 2012
    Luật Bảo Hiểm Y Tế được Quốc Hội khoá XII thông qua ngày 14/11/2008 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 nhằm đem lại sự công bằng và phát triển trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của người dân.

Thống kê truy cập
Lượt truy cập / ngày: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tuần: đang tải dữ liệu
Lượt truy cập / tháng: đang tải dữ liệu
Tổng lượt truy cập: đang tải dữ liệu
Số lượt online: đang tải dữ liệu

Back to Top