Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Chính sách chất lượng


Tất cả các hoạt động của Trung tâm Y khoa Phước An đều lấy giá trị cốt lõi là Chất lượng điều trị và dịch vụ hài lòng, dựa trên nguyên lý cá thể hóa trong điều trị, từng người bệnh sẽ được cán bộ y tế của Phước An suy nghĩ, cân nhắc để tham vấn và ra quyết định điều trị tối ưu.

Để làm được điều này, Y khoa Phước An đã tiến hành 9 giải pháp tổng hợp và đồng bộ.


Your Chat Plugin code