Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Quyền và nghĩa vụ bác sĩ


Trong đời sống xã hội, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được ghi nhận là một trong những nghề cao quý và có tính nhân văn sâu sắc nhất. Để thực hiện tốt Sứ mệnh của mình, người hành nghề khám chữa bệnh cần được luật pháp  bảo vệ quyền lợi chính đáng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ nhằm đóng góp vào sự nghiệp phát triển của xã hội.

QUYỀN CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI HÀNH NGHỀ

  1.  Được hành nghề, được quyết định và chụi trách nhiệm về chẩn đoán và phương pháp điều trị bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn

  1.  Luôn trong tư thế sẵn sàng để kịp thời sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh. Tôn trọng các quyền của người bệnh, có thái độ ân cần, hòa nhã với người bệnh, đối xử bình đẳng với người bệnh, không để lợi ích cá nhân ảnh hưởng đến quyết định chuyên môn của mình.

  2.  Được từ chối khám bệnh, chữa bệnh nếu việc đó trái với quy định của pháp luật, trái với  đạo đức nghề nghiệp.

 

  2.  Thực hiện đúng quy định chuyên môn kỹ thuật. Chịu trách nhiệm trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh của mình. Không được kê đơn, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác vì vụ lợi.

  3.  Được cập nhật kiến thức y khoa liên tục nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức pháp luật về y tế.

  3.  Hợp tác và tôn trọng đồng nghiệp về việc khám bệnh, chữa bệnh. Bảo vệ danh dự và uy tín của đồng nghiệp.

  4.  Tai biến là điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với người bệnh. Tuy nhiên khi đã thực hiện đúng quy định về chuyên môn kỹ thuật mà vẫn xảy ra tai biến thì người hành nghề phải được pháp luật bảo vệ.

  4.  Tham gia bảo vệ và giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Giám sát về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề khác.

  5.  Trong trường hợp bị đe dọa tính mạng, người hành nghề được phép tạm lánh khỏi nơi làm việc và báo cáo với người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc nhờ sự hỗ trợ của chính quyền nơi gần nhất.

  5.  Người hành nghề có nghĩa vụ thực hiện đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Bộ Y tế.

Your Chat Plugin code