Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Sứ mệnh


- Đây chính là sứ mệnh của Phước Ancủa mỗi người:

  • Khẳng định nhận thức rõ ràng và quyết tâm thực hành của mỗi thành viên Phước An;
  • Mỗi người đều muốn được chăm sóc người bệnh và mong muốn mang đến niềm vui, hạnh phúc cho người bệnh.
  • Niềm vui và hạnh phúc của người bệnh chỉ trọn vẹn khi nhận được sự chăm sóc bằng tấm lòng, bằng tình yêu, không phải bằng nghĩa vụ.

- Phước An là phương tiện, nơi những người cùng sứ mệnh tập hợp lại để thực hành sứ mệnh của chính mình một cách tự do và sâu sắc.

tam-nhin-su-menh

Your Chat Plugin code