Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

An toàn và bảo mật


Chính sách này mô tả cách chúng tôi bảo vệ thông tin bảo mật của bạn với tư cách là người sử dụng trang web này; chứ không phải với tư cách là một bệnh nhân. Nếu bạn là một bệnh nhân của Trung Tâm Y Khoa Phước An, bạn có các quyền khác đối với dữ liệu nằm trong một bộ hồ sơ được chỉ định. Xin lưu ý rằng Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi không áp dụng cho các trang web hay các dịch vụ chủ đề do các bên thứ ba điều hành.

TUYÊN BỐ BẢO MẬT TRANG WEB Chúng tôi không bán, cho thuê, kinh doanh hoặc chuyển đi bất kỳ thông tin cá nhân nào nhận được qua việc sử dụng trang web của bạn mà không có sự đồng ý trước của bạn.

Trang web có cài đặt các biện pháp an ninh để giúp bảo vệ tránh các mất mát, sử dụng sai, hoặc sửa đổi các thông tin mà chúng tôi quản lý. Các biện pháp đó bao gồm mã hóa các dữ liệu qua việc sử dụng hệ thống Lớp Cổng Bảo Mật (SSL), và/hoặc sử dụng dịch vụ gửi thông điệp được bảo đảm khi chúng tôi gửi cho bạn các thông tin cá nhân qua hệ thống điện tử. Mặc dù có các biện pháp an ninh này, tính bảo mật của bất kỳ thông tin liên lạc hoặc tư liệu nào được chúng tôi truyền đi hoặc tiếp nhận qua mạng internet hoặc thư điện tử đều không thể bảo đảm. Tùy theo ý mình, bạn có thể liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ gửi thư hay số điện thoại được nêu tại trang web này. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về an ninh dữ liệu hay bảo mật, xin vui lòng liên hệ với văn phòng trung tâm.

Sử Dụng Dữ Liệu Tiếp Nhận Được trong Quy Trình Trước Khi Đăng Ký hoặc Các Mẫu Chuyển Đến Nếu bạn điền thông tin vào một mẫu trước khi đăng ký sử dụng trang web, các dữ liệu (“Dữ Liệu”) đó có thể trở thành một phần của một bộ hồ sơ chỉ định mà chúng tôi tạo ra cho bạn. Tuy nhiên, Dữ Liệu đó sẽ không được nhà cung cấp dịch vụ y tế xem lại và không được coi là một phần của bộ hồ sơ chỉ định của chúng tôi trừ khi và cho tới khi bạn đích thân đến đăng ký tại Trung Tâm Y Khoa Phước An. Nếu bạn không đích thân đến đăng ký tại Trung Tâm Y Khoa Phước An vào ngày được chỉ định, chúng tôi sẽ giữ Dữ Liệu đó tối đa đến ba mươi (30) ngày và sau đó sẽ xóa khỏi hồ sơ của chúng tôi.

Dữ Liệu Khách Thăm Trang Web Trung Tâm Y Khoa Phước An thường xuyên thu thập các dữ liệu về hoạt động tại trang web này, như có bao nhiêu người ghé thăm trang web, các trang họ xem, họ đến từ đâu, họ sử dụng trang web trong bao lâu,vv… Các dữ liệu được thu thập trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh, nghĩa là không có các thông tin có thể nhận diện cá nhân đi cùng dữ liệu đó. Dữ liệu này giúp chúng tôi cải tiến dịch vụ cung cấp cho bạn, bao gồm nội dung trang web và cách sử dụng tổng quát. Các thông tin sẽ không được chia sẻ cho các tổ chức khác để họ có thể sử dụng độc lập. Bạn cần biết rằng bất kỳ thông tin nào mà bạn đăng lên các khu vực chung của trang web có thể được những người khác xem, thu thập và sử dụng, và có thể khiến bạn phải nhận những thông điệp không mong muốn gửi đến từ những người sử dụng khác hoặc bên khác. Tiếc thay, chúng tôi không thể kiểm soát được điều đó; bạn tự chịu rủi ro khi đăng bài lên trang web.

Thu Thập và Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Trừ trường hợp được đề cập trong chính sách này, chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin có thể nhận diện nào của các khách thăm trang web này.

1. Nhật Ký Web

Chúng tôi lưu giữ các nhật ký web phù hợp với tiêu chuẩn trong đó ghi nhận các dữ liệu về mọi khách thăm và khách hàng sử dụng địa chỉ này và lưu các thông tin đó trong một thời gian. Các nhật ký đó có thể chứa các tên miền Internet mà từ đó bạn truy cập vào địa chỉ (như aol.com, abc.org, vv…); địa chỉ nhà cung cấp dịch vụ Internet được tự động chuyển vào máy vi tính của bạn khi bạn vào mạng Internet (một địa chỉ IP tĩnh có thể nhận diện được khi đang kết nối với máy của bạn, còn địa chỉ động thì thường không thể nhận diện); loại trình duyệt và hệ điều hành mà bạn sử dụng; ngày giờ bạn ghé vào địa chỉ; các trang bạn xem trên địa chỉ; địa chỉ của trang web mà bạn kết nối, nếu có. Nếu bạn nhập vào trang web này để sử dụng các tính năng được bảo vệ, các nhật ký web của chúng tôi cũng sẽ chứa một thẻ nhận diện cá nhân và hiển thị các dịch vụ mà bạn đã truy cập.

Mọi nhật ký web được lưu một cách an toàn, và chỉ có thể được truy cập bởi các nhân viên hoặc chuyên viên thiết kế của Trung Tâm Y Khoa Phước An trên cơ sở cần phải biết cho các mục tiêu cụ thể. Trung Tâm Y Khoa Phước An sử dụng các thông tin nhật ký web để giúp chúng tôi thiết kế địa chỉ web, để nhận dạng các tính năng thông dụng, để giải quyết các vấn đề của người sử dụng, của các phần mềm và phần cứng, và để giúp trang web trở nên hữu ích hơn cho khách thăm.

2. Các Tập Tin Về Người Sử Dụng Internet

Chúng tôi có thể đặt “các tập tin về người sử dụng” Internet vào các ổ cứng máy vi tính của khách thăm trang web này. Các thông tin mà chúng tôi có được từ các tập tin đó giúp chúng tôi sửa sang địa chỉ của mình để trở nên hữu ích và hiệu quả hơn cho bạn. Tập tin người sử dụng có chứa một công cụ nhận diện duy nhất không chứa thông tin về bạn hoặc về tiền sử sức khỏe của bạn. Chúng tôi sử dụng hai loại tập tin người sử dụng, tập tin người sử dụng “tạm thời” và tập tin người sử dụng “lâu dài”.

Tập tin người sử dụng tạm thời là một tập tin tạm thời, và sẽ hết hạn sau khi bạn sử dụng xong và đóng trình duyệt của mình lại. Chúng tôi dùng các tập tin người sử dụng tạm thời để giúp tùy biến kinh nghiệm của bạn tại trang web của chúng tôi, duy trì tình trạng của bạn khi bạn lướt qua các tính năng của chúng tôi, và để theo dõi “con đường nhấp chuột” của bạn qua các trang web của chúng tôi.

Các tập tin người sử dụng lâu dài vẫn còn nằm trên ổ cứng của bạn sau khi bạn đã thoát ra khỏi địa chỉ của chúng tôi, và chúng tôi sử dụng chúng vì một số lý do. Ví dụ, khi bạn cho phép chúng tôi “nhớ” một đặc điểm của bạn qua việc hỏi bạn trên trang web, chẳng hạn địa điểm của bạn, chúng tôi đặt một tập tin người sử dụng lâu dài trong ổ cứng của bạn để lần sau khi bạn ghé vào trang web của chúng tôi, chúng tôi không phải hỏi bạn về thông tin đó nữa. Nếu bạn cho phép chúng tôi gửi thư điện tử đến cung cấp các thông tin về dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Trung Tâm Y Khoa Phước An, hoặc vì các lý do khác, chúng tôi có thể đặt một tập tin người sử dụng lâu dài vào ổ cứng của bạn để báo cho chúng tôi biết khi bạn trở lại trang web của chúng tôi. Đôi khi chúng tôi sử dụng loại tập tin người sử dụng lâu dài này với một “điểm ảnh trang web” (xem dưới đây). Các tập tin người sử dụng lâu dài sẽ không chứa bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn như số Hồ Sơ Bệnh Án/Sức Khỏe tại Trung Tâm Y Khoa Phước An.

Bạn có thể có các phần mềm trong máy vi tính của bạn cho phép từ chối hoặc vô hiệu hóa các tập tin người sử dụng Internet, nhưng nếu bạn làm như vậy, một số tính năng của địa chỉ này có thể sẽ không hoạt động tốt. Để biết cách loại bỏ các tập tin người sử dụng khỏi ổ cứng của mình, bạn hãy vào tập tin Help của trình duyệt để biết các hướng dẫn chi tiết và cập nhật trình duyệt có sẵn từ nhà cấp phép trình duyệt. Hơn nữa, các thông tin thêm về các tập tin người sử dụng có thể tìm thấy trên các trang web khác hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn. Firefox và Internet Explorer là hai trình duyệt phổ biến.

3. Điểm Ảnh Trang Web

Chúng tôi có thể cũng thường sử dụng các “điểm ảnh trang web” (thường được biết như là “clear gifs”, “web bugs”, “1-pixel gifs”, vv…) cho phép chúng tôi thu thập các thông tin không cá nhân về phản hồi của bạn đối với các liên lạc thư điện tử của chúng tôi, và cho các mục đích khác. Các điểm ảnh trang web thường là những hình ảnh nhỏ xíu, được đặt trong một trang web hoặc thư điện tử, có thể cho chúng tôi biết bạn đã đến một khu vực cụ thể nào trên trang web của chúng tôi. Ví dụ, nếu bạn cho phép chúng tôi gửi thư điện tử cho bạn, chúng tôi có thể gửi một thư điện tử thúc giục bạn dùng một số tính năng nào đó của trang web này. Nếu bạn đáp lại thư điện tử của chúng tôi và dùng tính năng đó, thì điểm ảnh trang web sẽ cho chúng tôi biết rằng thư điện tử liên lạc của chúng tôi với bạn đã thành công. Chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin sức khỏe cá nhân nào bằng điểm ảnh trang web, và không kết nối các điểm ảnh trang web với bất kỳ thông tin sức khỏe cá nhân nào mà bạn đã trao cho chúng tôi.

Vì các điểm ảnh trang web được dùng kèm theo với các tập tin người sử dụng lâu dài (được mô tả ở trên), nếu bạn cài đặt trình duyệt của mình với lệnh từ chối hoặc vô hiệu hóa các tập tin của người sử dụng, các điểm ảnh trang web sẽ không hoạt động được.

4. Thư Điện Tử

Chúng tôi có thể sử dụng một bên dịch vụ thứ ba để giúp quản lý một số liên lạc thư điện tử của chúng tôi với bạn. Tuy chúng tôi có thể cung cấp cho bên dịch vụ đó các địa chỉ thư điện tử của những người chúng tôi muốn họ liên lạc, địa chỉ thư điện tử của bạn sẽ không bao giờ được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc thay mặt chúng tôi liên lạc với bạn. Khi nhấp chuột vào một kết nối trong thư điện tử, quý vị có thể được tạm thời đổi đến một địa chỉ khác thông qua một trong các máy chủ của bên cung cấp dịch vụ (dù quy trình này bạn không thể thấy được) ở đó sẽ ghi nhận việc nhấp chuột của bạn vào kết nối đó, và như vậy là đã ghé thăm trang web của chúng tôi. Trung Tâm Y Khoa Phước An không bao giờ chia sẻ bất kỳ thông tin nào, ngoài địa chỉ thư điện tử của bạn, với bên thứ ba cung cấp dịch vụ thư điện tử của chúng tôi, và họ sẽ không chia sẻ các địa chỉ thư điện tử với bất cứ người nào khác.

Kể cả khi bạn đã cho phép chúng tôi gửi thư điện tử cho bạn, bạn vẫn có thể rút lại sự cho phép đó bất kỳ lúc nào bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi về việc đó.

5. Đánh Giá và Nghiên Cứu

Theo định kỳ, chúng tôi có thể yêu cầu người sử dụng điền vào các bảng khảo sát về kinh nghiệm sử dụng của họ đối với các tính năng của trang web. Các bảng khảo sát đó sẽ hỏi ý kiến khách thăm các thông tin về nhân khẩu học như tuổi tác, giới tính, và học vấn, nhưng trong các bảng khảo sát đó sẽ không yêu cầu người sử dụng cung cấp các thông tin cụ thể về bất kỳ tình trạng sức khỏe nào. Chúng tôi dùng các thông tin khảo sát vào mục đích nghiên cứu và cải thiện chất lượng, bao gồm việc giúp Trung Tâm Y Khoa Phước An cải tiến các dịch vụ và thông tin mà trang web cung cấp. Ngoài ra, người sử dụng có phản hồi lại sẽ có thể được liên lạc riêng để tiếp tục trao đổi về những quan tâm phát sinh trong quá trình đánh giá. Các thông tin nhân khẩu học và dữ liệu nhật ký trang web có thể được lưu lại cho việc đánh giá và nghiên cứu sau này.

6. Thông Điệp và Giao Dịch.

Các nhận xét hoặc câu hỏi gửi cho chúng tôi qua thư điện tử hoặc các loại thông điệp an toàn sẽ được chia sẻ với các nhân viên và các chuyên gia y tế của Trung Tâm Y Khoa Phước An là những người có khả năng giải quyết tốt nhất các quan tâm của bạn. Chúng tôi sẽ lưu các thông điệp của bạn lại một khi đã làm hết sức để cung cấp lời giải đáp đầy đủ và thỏa mãn cho bạn. Tuy nhiên, những giải đáp này không phải là một phần của hồ sơ bệnh án của bạn hoặc của bộ hồ sơ chỉ định trừ khi và cho đến khi bạn đích thân được một chuyên gia y tế của Trung Tâm Y Khoa Phước An khám bệnh.

Khi bạn sử dụng một dịch vụ trong khu vực an ninh của trang web này để trao đổi trực tiếp với Trung Tâm Y Khoa Phước An hoặc với bất kỳ chuyên gia y tế nào của Trung Tâm Y Khoa Phước An, một số thông tin mà bạn cung cấp có thể được lưu thành văn bản trong hồ sơ bệnh án của bạn, và được sẵn sàng sử dụng để hướng dẫn việc chữa trị cho bạn như một bệnh nhân.

7. Giao Dịch Thẻ Tín Dụng

Nếu bạn cung cấp số thẻ tín dụng của bạn cho chúng tôi để thanh toán, chúng tôi sẽ xử lý số thẻ tín dụng của bạn một cách an toàn. Nhưng bạn không nên nhập số thẻ tín dụng của mình vào một trang web không an toàn. Không phải mọi trang trong trang web này đều là an toàn. Bạn chỉ nên nhập số thẻ tín dụng của mình vào hộp thoại đã được chúng tôi chỉ định cụ thể cho mục đích này.

8. Sự Nguyên Vẹn Của Dữ Liệu và Việc Sửa Chữa

Các yêu cầu xem và sửa thông tin cá nhân trên trang web này đã được lưu thành văn bản trong hồ sơ bệnh án của bạn có thể được thực hiện qua việc sử dụng thông tin liên hệ nêu ở cuối bản này.

9. Trẻ em

Chúng tôi không có dụng ý cho phép hoặc thu hút bất cứ người nào dưới 18 tuổi tham gia vào bất kỳ hoạt động nào của trang web này, và chúng tôi cũng không có dụng ý cho phép các bệnh nhân dưới 18 tuổi của Trung Tâm Y Khoa Phước An tạo các tài khoản để truy cập vào các tính năng an toàn của địa chỉ này.

10. Tiết lộ

Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân cho bất kỳ người nào thực hiện việc kiểm toán, dịch vụ pháp lý, điều hành, hoặc các dịch vụ khác cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin không nhận diện cá nhân cho các hoạt động này bất cứ lúc nào có thể. Các thông tin cá nhân được tiết lộ cho các nhà thầu và đối tác kinh doanh cho các mục đích hoạt động của chúng tôi sẽ không bị các nhà thầu hay đối tác kinh doanh tiết lộ cho những người khác.

Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân khi được yêu cầu như vậy bởi một trát hầu tòa, lệnh của tòa, hoặc lệnh khám xét. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân khi chúng tôi thấy điều đó là thích hợp để bảo vệ sự an toàn của một cá nhân hoặc vì một cuộc điều tra có liên quan đến an toàn công cộng hoặc nhằm báo cáo về một hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Chúng tôi có thể tiết lộ các thông tin cá nhân để bảo vệ an ninh và sự tin cậy của trang web này và phòng ngừa các trách nhiệm pháp lý.

11. Chọn Lựa Ngưng Nhận Thông Tin

Nếu người sử dụng yêu cầu được nhận thông tin theo cách thức liên tục qua trang web này bằng cách cung cấp địa chỉ thư điện tử của họ (ví dụ, yêu cầu nhận một trong các ấn phẩm của chúng tôi), người sử dụng có thể yêu cầu chấm dứt việc gửi thư trong tương lai. Tương tự như vậy, nếu bạn nhận được các thông tin về dịch vụ của Trung Tâm Y Khoa Phước An qua thư điện tử, bạn có thể yêu cầu chấm dứt việc tiếp nhận các thông điệp như vậy trong tương lai.

Liên Hệ Với Chúng Tôi Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về tuyên bố bảo mật này, về hoạt động của trang web của Trung Tâm Y Khoa Phước An, hoặc những vấn đề cần giải quyết với Trung Tâm Y Khoa Phước An, bạn có thể liên hệ với chúng tôi tại:

Trung Tâm Y Khoa Phước An

Người nhận: Giám Đốc Phòng Công nghệ truyền thông

VP.Cty: Lầu 03 - 449/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: (84) (028) 62 92 65 70

Email: congnghetruyenthong@hepacentre.com

Tổng Quát Chính Sách Bảo Mật này tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện để truy cập và sử dụng trang web trungtamphuocan.vn, và các điều khoản và điều kiện đó cũng áp dụng cho chính sách bảo mật này.

 

 
Your Chat Plugin code