Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Các điều khoản, điều kiện - truy cập và sử dụng trang web


Trung Tâm Y Khoa Phước An đưa ra trang web này bao gồm tất cả thông tin, sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trong trang web này hoặc cung cấp như một phần của, hoặc kết hợp với, trang web này cho bạn, với điều kiện bạn chấp nhận mọi điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu dưới đây. khi truy cập và/hoặc sử dụng trang web này, bạn sẽ được xem như đã chấp nhận và đồng ý ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây, dù bạn có đăng ký là người sử dụng hay không. nếu bạn không chấp nhận hay đồng ý với các điều khoản và điều kiện này, xin ngừng truy cập và/hoặc sử dụng trang web này.

Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền thay đổi ngay lập tức các điều khoản và điều kiện này bằng việc đưa lên đây các điều khoản và điều kiện được thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này tạo thành sự chấp nhận, và đồng ý của bạn đối với toàn bộ các điều khoản, điều kiện và thông báo đó, và bất kỳ thay đổi nào đối với các điều khoản và điều kiện mà Trung Tâm Y Khoa Phước An thực hiện.

1. KHÔNG PHẢI TƯ VẤN Y KHOA

Các thông tin được cung cấp bởi hoặc nhân danh Trung Tâm Y Khoa Phước An trong trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin và/hoặc giáo dục. Không nội dung nào trong trang web này mang tính chất chẩn đoán hay chữa trị bệnh, lâm sàng hoặc y khoa hoặc thay cho tư vấn y khoa với một chuyên viên y tế có chuyên môn. Xin vui lòng kiểm tra với chuyên viên y tế nếu bạn nghi ngờ mình bị bệnh hoặc cần được chăm sóc về y tế. Luôn luôn bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ bác sĩ của mình hay từ những đơn vị y tế có chuyên môn khác cho bất kỳ vấn đề nào mà bạn có thể có về tình trạng y tế hay sức khỏe của mình. Đừng bao giờ xem thường tư vấn y tế hoặc sức khỏe hoặc trì hoãn việc tìm tư vấn về y tế hoặc sức khỏe chỉ vì điều gì đó mà bạn đọc được trên trang web của Trung Tâm Y Khoa Phước An. Tuy Trung Tâm Y Khoa Phước An thường xuyên cập nhật các nội dung ở đây, nhưng những thông tin về y khoa thay đổi rất nhanh. Do đó, một số thông tin có thể bị lạc hậu.

Thư điện tử liên lạc với Trung Tâm Y Khoa Phước An hoặc với bất kỳ bác sĩ nào của Bệnh Viện, sẽ không, tạo thành mối quan hệ bác sĩ/bệnh nhân với chúng tôi hoặc khiến Trung Tâm Y Khoa Phước An tạo hoặc lưu giữ các hồ sơ bệnh án của bạn, theo dõi sức khỏe của bạn, hoặc liên lạc với nhà cung cấp dịch vụ y tế của riêng bạn. Mọi thông tin trong trang web này, bao gồm các trả lời đối với bất kỳ thắc mắc bằng thư điện tử nào, là mang tính chất chung và trên mọi phương diện không nhằm tạo ra, và không nên được bạn xem như là, tư vấn y khoa hoặc các dịch vụ chuyên môn.

2. SỬ DỤNG CHO CÁ NHÂN VÀ KHÔNG NHẰM MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI

Trừ khi được sự đồng ý cụ thể của chúng tôi, trang web này chỉ để sử dụng cho cá nhân và không nhằm mục đích thương mại. Điều kiện để bạn được tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi là bạn phải cam kết với Trung Tâm Y Khoa Phước An rằng sẽ không sử dụng trang web này cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bị cấm bởi các điều khoản và điều kiện này.

3. ĐĂNG KÝ, HẠN CHẾ TRUY CẬP VÀ ĐĂNG NHẬP

Là người sử dụng, bạn có thể tiếp cận các tư liệu trong hầu hết mọi khu vực của Địa Chỉ mà không cần phải qua bất kỳ thủ tục đăng ký hoặc đăng nhập nào, nhưng chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế truy cập vào một số khu vực của trang web theo toàn quyền quyết định của chúng tôi. Khi được yêu cầu đăng ký hoặc đăng nhập vào bất kỳ phần nào của trang web, bạn phải cung cấp cho Trung Tâm Y Khoa Phước An các thông tin đầy đủ và chính xác và có trách nhiệm thông báo cho Trung Tâm Y Khoa Phước An về bất kỳ sự thay đổi nào về các thông tin đó (bao gồm địa chỉ thư điện tử của bạn) bằng cách thay đổi các thông tin chi tiết của bạn bằng điện tử hoặc bằng thư điện tử. Mỗi đăng ký chỉ dành cho một người sử dụng và Trung Tâm Y Khoa Phước An không cho phép bất kỳ người nào khác chia sẻ tên người sử dụng và/hoặc mật khẩu của bạn. Bạn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng trang web này của mình hoặc của bất kỳ ai khác được ủy quyền sử dụng tên người sử dụng và mật khẩu của bạn (gọi chung là “ID”) và đối với việc ngăn ngừa việc sử dụng không được phép ID của bạn, và chúng tôi bảo lưu quyền vô hiệu hóa ID của bạn bất cứ lúc nào. Nếu bạn tin rằng có bất kỳ vi phạm về an ninh (ví dụ, tiết lộ, hành vi trộm cắp hoặc sử dụng không được phép ID của bạn hoặc bất kỳ thông tin về thanh toán), bạn cần báo ngay cho Trung Tâm Y Khoa Phước An.

4. DIỄN ĐÀN

Trang web có thể bao gồm các thông báo, các nhóm thảo luận và các khu vực công cộng khác cho phép phản hồi tới Trung Tâm Y Khoa Phước An và tương tác giữa người sử dụng và các nhân viên Trung Tâm Y Khoa Phước An (“Diễn Đàn”). Mặc dù Trung Tâm Y Khoa Phước An không kiểm soát các thông tin/tư liệu mà người sử dụng đăng lên các Diễn Đàn (“Thông Điệp”), Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền (có thể thực hiện theo ý mình mà không cần thông báo) xóa, dời hoặc sửa đổi các Thông Điệp và chấm dứt truy cập và sử dụng các Diễn Đàn của bạn và bạn phải từ bỏ bất kỳ quyền về tinh thần nào mà bạn có thể có đối với các Thông Điệp đó.

Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm về nội dung của các Thông Điệp của mình. Bạn phải tuân thủ bất kỳ quy định bổ sung mà Trung Tâm Y Khoa Phước An đăng trên một Diễn Đàn. Cụ thể, bạn có thể không: - đăng, kết nối hoặc theo cách khác công bố bất kỳ Thông Điệp nào có chứa bất kỳ hình thức quảng cáo hoặc khuyến mãi cho các hàng hóa và dịch vụ hoặc bất kỳ Thông Điệp dây chuyền hoặc “thư rác” nào; đăng, kết nối hoặc theo cách khác công bố bất kỳ Thông Điệp nào với lời đề nghị mua hoặc ngăn không mua một món hàng cụ thể (và đặc biệt là cổ phiếu) hoặc có chứa các thông tin bảo mật của bên khác hoặc các nội dung khác nhằm mục đích tác động đến giá hoặc giá trị của bất kỳ món hàng nào (và đặc biệt là cổ phiếu); đăng, kết nối hoặc theo cách khác công bố bất kỳ Thông Điệp nào bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, phỉ báng, khiếm nhã, vi phạm bản quyền hoặc các quyền khác của các bên thứ ba hoặc có thể có bất kỳ hình thức nào khác có nội dung bất hợp pháp; đăng hoặc theo cách khác công bố bất kỳ Thông Điệp nào có chứa vi rút hoặc bất kỳ thành phần nào gây hại hoặc các nội dung chứa các vi rút phần mềm, các tập tin hoặc mã được thiết kế để ngăn chặn, hủy hoại hoặc hạn chế chức năng của Địa Chỉ hoặc bất kỳ thiết bị hoặc phần mềm vi tính nào; che giấu nguồn gốc của bất kỳ Thông Điệp nào hoặc mạo nhận bất cứ cá nhân hoặc tổ chức hoặc giả mối quan hệ với bất kỳ người hoặc tổ chức nào hoặc thu thập hoặc lưu giữ các dữ liệu cá nhân của những người sử dụng khác; đăng hoặc theo cách khác công bố bất kỳ Thông Điệp nào không liên quan đến Diễn Đàn hoặc chủ đề của Diễn Đàn.

Qua việc gửi các Thông Điệp đến bất kỳ Diễn Đàn nào, bạn đồng ý bồi thường và giữ cho Trung Tâm Y Khoa Phước An không bị thiệt hại khỏi mọi khiếu nại, phí tổn, trách nhiệm pháp lý và chi phí (bao gồm chi phí pháp lý) xuất phát từ việc bạn đăng hoặc công bố bất kỳ Thông Điệp nào vi phạm các điều khoản này. Các Diễn Đàn chứa các Thông Điệp do người sử dụng gửi tới mà Trung Tâm Y Khoa Phước An không kiểm soát . Do đó, Trung Tâm Y Khoa Phước An không thể bảo đảm sự chính xác, toàn vẹn hoặc chất lượng của bất kỳ Thông Điệp nào. Một số người sử dụng có thể vi phạm các điều khoản này và đăng các thông điệp gây hiểu lầm, không đúng hoặc xúc phạm. Bạn chấp nhận chịu mọi rủi ro gắn với việc sử dụng Diễn Đàn và không nên dựa vào các Thông Điệp để thực hiện (hoặc không thực hiện) bất kỳ quyết định nào.

Các Thông Điệp/Thư điện tử sẽ được gỡ bỏ hoặc sửa chữa nếu chúng tôi xét thấy chúng có tính phỉ báng hoặc lừa dối và chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành các hành động pháp lý (bao gồm trường hợp yêu cầu khởi tố hình sự phù hợp) chống lại những người đã đăng các Thông Điệp đó. Nhân viên của Trung Tâm Y Khoa Phước An (sẽ được xác định rõ) cũng có thể đóng góp tư liệu vào các Diễn Đàn nhằm khởi động các cuộc thảo luận và bảo đảm cho Diễn Đàn hoạt động trôi chảy. Các Diễn Đàn cũng có thể chứa các Thông Điệp từ những khách mời đặc biệt mà Trung Tâm Y Khoa Phước An lựa chọn.

Các ý kiến của nhân viên và khách mời đặc biệt của Trung Tâm Y Khoa Phước An là của riêng họ và không nhất thiết phải được Trung Tâm Y Khoa Phước An công nhận. Bạn không nên xem họ là những nhà tư vấn sức khỏe hoặc tư vấn chuyên nghiệp. Qua việc gửi các Thông Điệp vào bất kỳ Diễn Đàn nào, bạn đã cấp cho Trung Tâm Y Khoa Phước An một quyền sử dụng không độc quyền, miễn tiền bản quyền, vĩnh viễn và không thể hủy bỏ trên khắp thế giới để được sao chép, sửa đổi, dịch, thực hiện sẵn, phân phối, và cấp quyền sử dụng lại toàn bộ hoặc một phần Thông Điệp. Điều này bao gồm thông tin cá nhân như tên sử dụng và bí danh và những cách diễn đạt ý kiến của bạn. Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền liên hệ với bạn qua thư điện tử liên quan đến việc sử dụng Diễn Đàn của bạn. Bạn thừa nhận rằng Trung Tâm Y Khoa Phước An không thể theo dõi đầy đủ và hiệu quả khi các Thông Điệp vi phạm bản quyền của một bên thứ ba hoặc các quyền của bên thứ ba khác.

5. CÁC BẢN TIN CỦA TRUNG TÂM Y KHOA PHƯỚC AN

Trung Tâm Y Khoa Phước An có thể phát hành một bản tin định kỳ hoặc các xuất bản phẩm khác có thể được đọc trực tuyến hoặc được gửi qua thư điện tử. Việc bạn sử dụng các thông tin chứa trong bất kỳ bản tin nào của Trung Tâm Y Khoa Phước An sẽ phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện này.

6. KHÔNG BẢO ĐẢM

BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY. Trang web này được cung cấp “như đã đăng tải” và không có bảo đảm về bất cứ điều gì, dù là rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn, các bảo đảm về khả năng bán được, sự thích hợp cho một mục đích cụ thể, quyền hoặc sự không vi phạm. Trung Tâm Y Khoa Phước An không bảo đảm rằng các nội dung trong trang web này đáp ứng các quy định của chính phủ về kê toa các sản phẩm thuốc. Trung Tâm Y Khoa Phước An cũng như các nhân viên, đại lý, bên thứ ba cung cấp thông tin, người kinh doanh, người cấp phép hoặc những người tương tự đều không bảo đảm rằng trang web hoặc hoạt động của trang web sẽ chính xác, đáng tin cậy, không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, và không một đại lý hoặc đại diện nào có quyền đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến trang web này nhân danh Trung Tâm Y Khoa Phước An. Ngoài ra, Trung Tâm Y Khoa Phước An cũng không bảo đảm rằng trang web này không bị lây nhiễm, vi rút, sâu, vi rút Trojan hoặc bất kỳ điều gì có tính lây nhiễm hoặc phá hủy. Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần hoặc đặc tính nào của trang web vào bất kỳ lúc nào.

7. LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong bất kỳ tình huống nào, kể cả sự thiếu sót, Trung Tâm Y Khoa Phước An hoặc bất kỳ ai khác liên quan đến việc tạo ra, làm ra, lưu giữ hoặc phân phối trang web cũng không phải chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại hoặc chi phí trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, lợi nhuận bị mất, và các thiệt hại do bị mất dữ liệu hoặc gián đoạn hoạt động kinh doanh hoặc do thiện chí) phát sinh từ hoặc bằng cách nào đó có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng trang web, việc chậm trễ hoặc không thể truy cập hoặc sử dụng trang web, hoặc bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào có được qua trang web, dù các thiệt hại đó dựa trên cơ sở hợp đồng, thiệt hại ngoài hợp đồng, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc trên cơ sở khác, dù đã được tư vấn về khả năng xảy ra thiệt hại đó. Bạn đồng ý cụ thể rằng người cấp phép, nhà cung cấp hoặc người cung cấp thông tin cho Trung Tâm Y Khoa Phước An hoặc các công ty liên kết, cán bộ, giám đốc, nhân viên hoặc đại lý, hoặc bất kỳ người nào kế nhiệm hoặc nhận chuyển nhượng của họ sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bạn vì bất kỳ lý do hoặc theo bất kỳ giả định nào, dựa trên các thông tin cung cấp trên hoặc qua trang web hoặc việc bạn sử dụng trang web. Bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào do Trung Tâm Y Khoa Phước An cung cấp qua trang web này đều không phải là những tư vấn y khoa hoặc thay thế cho tư vấn y khoa hoặc thay cho nghĩa vụ trước tiên của bạn lưu giữ hồ sơ bệnh án và tuân thủ theo bất kỳ mệnh lệnh, đơn thuốc hoặc các hướng dẫn khác của các chuyên gia y tế của bạn.

8. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và giữ cho Trung Tâm Y Khoa Phước An, các viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của Trung Tâm Y Khoa Phước An khỏi bị thiệt hại từ và đối với bất kỳ khiếu nại, hành động hoặc đòi hỏi, trách nhiệm pháp lý hoặc giải quyết, bao gồm nhưng không giới hạn, các chi phí pháp lý và kế toán, phát sinh từ hoặc cho là phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web của Trung Tâm Y Khoa Phước An, hoặc bất kỳ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được cung cấp qua trang web của Trung Tâm Y Khoa Phước An, theo cách vi phạm hoặc được cho là vi phạm các điều khoản và điều kiện này. Trung Tâm Y Khoa Phước An sẽ thông báo ngay cho bạn về bất kỳ khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng nào như vậy và sẽ hợp tác một cách hợp lý với bạn bằng chi phí của bạn trong việc bạn bảo vệ khỏi các khiếu nại, kiện tụng hoặc tố tụng đó.

9. QUẢNG CÁO VÀ CÁC LIÊN KẾT ĐẶC THÙ

Trang web này có thể chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web của các bên khác ngoài Trung Tâm Y Khoa Phước An. Các siêu liên kết đó chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo và tiện lợi. Trung Tâm Y Khoa Phước An không sở hữu hoặc kiểm soát các trang web đó và không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web đó; và việc Trung Tâm Y Khoa Phước An chứa các siêu liên kết dẫn đến các trang web đó cũng không hàm ý bất kỳ sự công nhận nào đối với các tư liệu trong các trang web đó hoặc bất kỳ liên kết nào với những người điều hành các trang web này. Trừ khi được quy định cụ thể khác đi trên trang web này, Trung Tâm Y Khoa Phước An không công nhận bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hoặc đưa ra tuyên bố đối với tính tin cậy, chất lượng hoặc tính chính xác của bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được giới thiệu trong, hoặc kết nối tới, bất kỳ quảng cáo nào xuất hiện trên trang web này.

10. SIÊU LIÊN KẾT

Trừ khi Trung Tâm Y Khoa Phước An sau đó thông báo khác đi, bạn được cho phép tạo ra các siêu liên kết dẫn đến nội dung của trang web này, với điều kiện siêu liên kết đó phải mô tả chính xác nội dung như hiển thị trong trang web. Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền thu hồi sự cho phép này nói chung hoặc quyền sử dụng các liên kết cụ thể, và/hoặc gỡ bỏ bất kỳ siêu liên kết cụ thể nào vào bất cứ lúc nào. Trang web hoặc bất kỳ thông tin nào trong đó không thể bị “đóng khung” hoặc bị sao chép một vài phần của trang web vào một máy chủ trong bất kỳ tình huống nào, trừ khi đó là do nhà cung cấp dịch vụ Internet vô tình lưu các trang. Mỗi trang trong trang web phải được hiển thị đầy đủ (với tất cả các nhãn hiệu hàng hóa, thương hiệu, tư liệu về quảng cáo và khuyến mãi), không có bất kỳ khung, viền, lề, thiết kế, thương hiệu, nhãn hàng hóa, tư liệu về quảng cáo hoặc khuyến mãi đi kèm mà không được hiển thị đầu tiên trên các trang trong trang web.

11. PHẦN MỀM CÓ THỂ CÓ TRÊN TRANG WEB

Bất kỳ phần mềm nào có sẵn để có thể tải xuống từ trang web này là công trình thuộc bản quyền của Trung Tâm Y Khoa Phước An và/hoặc người cấp phép hoặc các nhà cung cấp của Trung Tâm Y Khoa Phước An. Việc bạn sử dụng phần mềm đó được điều chỉnh bởi các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Phép Cho Người Sử Dụng Cuối Cùng, nếu có, được kèm theo hoặc bao gồm trong phần mềm đó. Bạn không thể cài đặt hoặc sử dụng bất kỳ phần mềm nào nếu không đồng ý trước với các điều khoản của Hợp Đồng Cấp Phép Cho Người Sử Dụng Cuối Cùng đó. Đối với bất kỳ phần mềm nào không có Hợp Đồng Cấp Phép Cho Người Sử Dụng Cuối Cùng kèm theo, Trung Tâm Y Khoa Phước An cho phép bạn sử dụng phần mềm cho mục đích cá nhân, không chuyển nhượng, không cấp phép lại để xem và sử dụng cho các mục đích khác trong phạm vi sử dụng phần mềm này mà Trung Tâm Y Khoa Phước An dự liệu trước theo các điều khoản và điều kiện này, và không cho mục đích nào khác. Bất kỳ phần mềm nào được cung cấp cho bạn như vậy đều phụ thuộc vào sự bảo đảm và các loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong các điều khoản và điều kiện này.

12. BẢN QUYỀN

Ngoại trừ các tài liệu thuộc lĩnh vực công khai theo pháp luật về bản quyền của Việt Nam, mọi tư liệu trong trang web này (bao gồm bất kỳ và tất cả hình ảnh, văn bản, danh sách, trang tin, phần mềm, mã HTML, chương trình Java, các lệnh Active X và mã khác) được luật bản quyền Việt Nam và nước ngoài bảo vệ. Trừ khi được quy định rõ ràng khác đi trong các điều khoản và điều kiện này, bạn không thể sao chép, phân phối, phát đi, trưng bày, thực hiện, tạo lại, phát hành, cấp phép, sửa đổi, viết lại, tạo các sản phẩm phái sinh, chuyển nhượng, hoặc bán bất kỳ tư liệu nào chứa trong trang web này khi không có sự đồng ý trước của chủ sở hữu bản quyền. Không tư liệu nào trong trang web của Trung Tâm Y Khoa Phước An có thể bị sắp xếp đảo ngược, chia tách, phát tán, chép lại, lưu trong hệ thống phục hồi, dịch sang bất kỳ ngôn ngữ nào khác hoặc ngôn ngữ máy tính, phát lại dưới bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào (điện tử, cơ khí, sao chụp, thu âm hoặc cách nào khác), bán lại hoặc tái phân phối mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Trung Tâm Y Khoa Phước An. Vi phạm điều khoản này có thể dẫn đến các khoản phạt về dân sự và hình sự nghiêm khắc.

Bạn có thể sao chụp riêng lẻ các tư liệu hiển thị trong trang web này chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân và không nhằm mục đích thương mại, với điều kiện các bản sao đó phải có thông báo bản quyền và các thông báo khác hiển thị cùng với tư liệu trên trang web. Không được phân phối bất kỳ bản sao nào cho người khác, dù có hay không có thu tiền hoặc đền bù khác, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Trung Tâm Y Khoa Phước An hoặc chủ sở hữu bản quyền của tư liệu được sao chụp. Các yêu cầu sao chép các tư liệu trên trang web để phân phối hoặc dùng cho các mục đích khác phải được gửi bằng thư điện tử đến:

Trung Tâm Y Khoa Phước An

Người nhận: Giám Đốc Phòng Công nghệ truyền thông

Email: congnghetruyenthong@hepacentre.com

13. NHÃN HIỆU HÀNG HÓA

Các tên, từ, biểu tượng, biểu trưng và/hoặc hình ảnh đại diện cho Trung Tâm Y Khoa Phước An, HEPA là các nhãn hiệu hàng hóa hoặc nhãn hiệu hàng hóa đã được đăng ký của, và/hoặc được cấp phép cho, Trung Tâm Y Khoa Phước An hoặc các công ty liên kết của Trung Tâm Y Khoa Phước An, và được bảo hộ theo luật pháp về nhãn hiệu hàng hóa của Việt Nam và nước ngoài. Các nhãn hiệu hàng hóa khác xuất hiện trên trang web với sự cho phép của những chủ sở hữu tương ứng. Bất kỳ việc sử dụng không được phép các nhãn hiệu hàng hóa nào xuất hiện trên trang web đều cấu thành sự vi phạm về nhãn hiệu hàng hóa, có thể khiến người sử dụng phải chịu các khoản phạt đáng kể về dân sự.

14. TẠM NGƯNG VÀ CHẤM DỨT CÁC ĐẶC QUYỀN

Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt đặc quyền sử dụng tất cả hoặc một phần trang web của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào. Nếu Trung Tâm Y Khoa Phước An nhận được thông báo hoặc bằng cách khác phát hiện rằng bạn đã đăng các tư liệu vi phạm đến bản quyền hoặc các quyền về nhãn hiệu hàng hóa của một bên khác hoặc vi phạm quyền riêng tư hoặc công khai của bên khác, Trung Tâm Y Khoa Phước An có thể tạm ngưng hoặc chấm dứt việc truy cập của bạn vào trang web, bao gồm bất kỳ hoặc mọi đặc quyền hay tài khoản được thiết lập liên quan đến trang web này.

15. VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trung Tâm Y Khoa Phước An sẽ không chấp nhận sự vi phạm bản quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn cho rằng có tư liệu nào trong trang web vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể gỡ bỏ tư liệu đó xuống bằng cách gửi cho Trung Tâm Y Khoa Phước An một thông báo bao gồm các thông tin sau:

- họ tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn

- địa chỉ thư điện tử của bạn

- xác minh (các) công trình được bảo hộ bản quyền mà bạn cho là đang bị vi phạm

- xác minh các tư liệu và thông tin bị vi phạm đủ cho Trung Tâm Y Khoa Phước An xác định được tư liệu

- tuyên bố thiện ý của bạn cho rằng (a) tư liệu đã vi phạm bản quyền của bạn, (b) thông tin cung cấp trong thông báo là chính xác và (c) bạn được phép hành động thay cho chủ sở hữu bản quyền, nếu cung cấp thông tin không đúng sự thật sẽ bị phạt

- chữ ký thật hoặc chữ ký điện tử của bạn

Bạn nên gửi thông báo đó qua thư điện tử cho nhân viên mà Trung Tâm Y Khoa Phước An chỉ định để tiếp nhận các thông báo vi phạm bản quyền:

Trung Tâm Y Khoa Phước An

Người nhận: Giám Đốc Phòng Công nghệ truyền thông

Lầu 3 - 449/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM

Điện thoại: (84) (028) 62 92 65 70

Thư điện tử: congnghetruyenthong@hepacentre.com

Khi nhận được thông báo đáp ứng các yêu cầu trên, Trung Tâm Y Khoa Phước An sẽ hành động để dỡ bỏ các tư liệu vi phạm đó.

16. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

16.1 Mọi dẫn chiếu đến Trung Tâm Y Khoa Phước An trong các điều khoản và điều kiện này sẽ được xem bao gồm viện dẫn đến Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An(HEPA), chủ sở hữu của Trung Tâm Y Khoa Phước An, và đến mọi công ty con và công ty liên kết của Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An, dù đặt ở đâu. Công ty TNHH Trung Tâm Y Khoa Phước An là một công ty hoàn toàn do tư nhân sở hữu được thành lập tại Việt Nam có trụ sở chính đặt tại Số 449/23 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, Tp.HCM (lầu 3).

16.2 Các điều khoản và điều kiện này (bao gồm chính sách bảo mật của Trung Tâm Y Khoa Phước An đăng trên trang web được xem là tạo thành một phần của các điều khoản và điều kiện này) tạo thành toàn bộ thỏa thuận và hiểu biết giữa bạn và Trung Tâm Y Khoa Phước An về việc sử dụng trang web này và thay thế mọi trao đổi và/hoặc đề xuất hiện nay cũng như trước đây. Các điều khoản và điều kiện này có thể chia tách được, và nếu bất kỳ điều khoản nào được xác định là vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì sự vô hiệu và không thể thi hành đó cũng không tác động tới tính hiệu lực và thi hành của các điều khoản còn lại dù bằng cách nào. Trung Tâm Y Khoa Phước An bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào bằng cách đưa lên trang web các điều khoản và điều kiện đã được thay đổi. Với việc tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với mọi thay đổi mà Trung Tâm Y Khoa Phước An thực hiện. Bản in các điều khoản và điều kiện này sẽ được chấp nhận trong các thủ tụng hành chính hoặc tòa án dựa trên hoặc liên quan tới việc sử dụng trang web với cùng phạm vi và tùy thuộc vào cùng các điều kiện như các hồ sơ và tài liệu kinh doanh khác được tạo ra và lưu giữ đầu tiên dưới dạng bản in.

16.3 Trang web này được điều hành và quản lý nhân danh Trung Tâm Y Khoa Phước An từ Việt Nam. Trung Tâm Y Khoa Phước An không có tuyên bố rằng các tư liệu trong trang web này là thích hợp hay có thể sử dụng cho các địa điểm khác ngoài Việt Nam. Những ai muốn truy cập trang web này từ các địa điểm khác có thể truy cập dựa vào sự chủ động của họ và chịu trách nhiệm tuân thủ theo luật lệ địa phương, theo phạm vi luật pháp địa phương đó áp dụng, nếu có.

16.4 Các điều khoản và điều kiện này có thể có nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa các phiên bản ngôn ngữ của các điều khoản và điều kiện này, thì bản tiếng Việt sẽ chiếm ưu thế so với bất kỳ phiên bản ngôn ngữ nào khác.

17. THỰC HIỆN VÀ THẨM QUYỀN XÉT XỬ

17.1 Trừ khi quy định rõ ràng khác đi trong các điều khoản và điều kiện này, bất kỳ và mọi thỏa thuận, hợp đồng, hoặc các quan hệ pháp lý khác ở bất kỳ bản chất nào được thiết lập theo các điều khoản và điều kiện này sẽ được làm và thực hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

17.2 Các điều khoản và điều kiện này, và bất kỳ quan hệ pháp lý nào được thiết lập theo đó, sẽ được điều chỉnh bởi, và được giải thích theo, luật pháp Việt Nam. Bạn đồng ý một cách không thể hủy bỏ rằng tòa án Việt Nam sẽ có thẩm quyền tuyệt đối giải quyết bất kỳ tranh chấp có thể phát sinh từ, theo hoặc liên quan đến các điều khoản và điều kiện này và/hoặc bất kỳ quan hệ pháp lý nào được thiết lập theo đó, và vì các mục đích đó đồng ý một cách không hủy bỏ sẽ đưa mọi sự tranh chấp ra các tòa án Việt Nam xét xử duy nhất và chung thẩm, bất kể các mâu thuẫn về quy tắc pháp luật.

 

Your Chat Plugin code