Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Khả năng truy cập


Trung Tâm Y Khoa Phước An cam kết đảm bảo người dùng có thể truy cập vào tất cả các nội dung trên trang web của chúng tôi.

Trang web Trung Tâm Y Khoa Phước An tương thích với các trình duyệt Firefox, Internet Explorer, Safari và Chrome.

Thanh điều hướng đơn giản và đồng nhất

Thanh điều hướng của chúng tôi rõ ràng và giúp người dùng dễ truy cập vào các nội dung chính trên trang web.

Đối với những trang có nhiều thông tin, liên kết anchor được tạo ra ở đầu trang và cho phép người dùng xem trực tiếp nội dụng cần tìm mà không cần phải kéo chuột dọc hết cả trang.

Nếu người dùng sử dụng bàn phím, phím “Tab” sẽ giúp bạn di chuyển giữa các vùng trên web. Bạn chỉ cần chọn mục mình muốn đến và nhấn phím “Enter”.

Tuân thủ các tiêu chuẩn

Trang web Trung Tâm Y Khoa Phước An được xây dựng dựa trên ngôn ngữ Hyper Text Markup Language HTML5.

Bố cục trang web được điều khiển bởi hệ thống ngôn ngữ Cascading Style Sheets (CSS) và được xây dựng bởi ngôn ngữ CSS 2.1 và 3. Trang web cũng được điều hướng cho người dùng không sử dụng CSS hay trình duyệt với giao diện đồ họa.

HTML có cấu trúc rõ ràng và có ý nghĩa được tận dụng đế trợ giúp người dùng các phương tiện không trực quan truy cập vào trang web, ví dụ như phần mềm đọc màn hình.

Công nghệ hỗ trợ

Người dùng có thể sử dụng các công nghệ hỗ trợ như phần mềm đọc màn hình hoặc phóng đại màn hình để truy cập trang web Trung Tâm Y Khoa Phước An. Người dùng Apple có thể sử dụng tính năng Voice Over và tính năng phóng đại màn hình. Người dùng máy PC có thể sử dụng chương trình Text-to-Speech.

 

Your Chat Plugin code