Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Đánh giá thái độ phục vụ


-  Nhận xét thái độ làm việc và giao tiếp của nhân viên là 1 trong những phương cách kết nối giữa Y khoa Phước An với Quý khách hàng/Bệnh nhân, qua đó giúp cho Phước An hiểu thêm về cảm xúc của bệnh nhân và thay đổi để đem đến sự hài lòng ngày càng nhiều hơn từ quý bệnh nhân. Chúng Tôi nhận thấy làm đúng “qui trình” thôi vẫn chưa đú mà quan trọng là cảm xúc “thật” từ Quý bệnh nhân mới quan trọng, đúng nhưng không đi từ “trái tim đến trái tim” thì vẫn không phải là ngành “y” phải không.

-  Phước An đã triển khai màn hình ghi nhận lại cảm xúc “thật” của quý bệnh nhân tại khu vực tiếp tân, nhà thuốc, xét nghiệm, x quang và bác sĩ,…..Hãy giúp Phước An nói lên cảm xúc “thật” của bạn nhé

-  Việc đánh giá rất đơn giản bao gồm 5 cấp độ:

  • Rất hài lòng, Hài lòng, Bình thường, Không hài lòng, Rất không hài lòng
  • Bạn chỉ cần chạm vào “nút” hay “ô” có nội dung mà bạn nói lên cảm xúc “thật” của bạn nhé
Your Chat Plugin code