Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế


Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2015

Có bao giờ chúng ta tự hỏi ý nghĩa của các ký tự chữ và số trên thẻ Bảo hiểm y tế có ý nghĩa gì và tại sao khi đi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được nhà nước thanh toán khác nhau giữa những người tham gia bảo hiểm y tế như 80%, 95%, 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế hay nói cách khác bệnh nhân có các mức đồng chi trả như 20%, 5% và đặc biệt hơn nữa là 0%.

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế

Chính sách bảo hiểm y tế là một trong những chính sách ưu việt của Nhà Nước trong việc chăm lo sức khỏe cho cộng động. Thẻ bảo hiểm y tế được chi trả cho những dịch vụ y tế thiết yếu trong công tác điều trị bệnh

Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế trước 01/01/2015

Hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam trước 01/01/2015 phân chia người tham gia bảo hiểm y tế theo 34 mã đối tượng với 7 mức hưởng bảo hiểm y tế khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, căn cứ trên đó chúng ta sẽ biết các mức hưởng bảo hiểm y tế do Nhà nước chi trả như 80%, 95%, 100% và các mức đồng chi trả tương ứng như 20%, 5%, 0%

Phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế kể từ 01/01/2015

Kể từ 01/01/2015, người tham gia bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:

Đối chiếu thay đổi mức hưởng bảo hiểm y tế trước và sau 01/01/2015

Như chúng ta đã biết, trước thời điểm 01/01/2015, thì mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế gồm 34 mã đối tượng và 7 mức hưởng bảo hiểm y tế, do đó bệnh nhân cần lưu ý có sự đối chiếu, thay đổi mức hưởng trước và sau 01/01/2015 đối với những thẻ bảo hiểm y tế mua trước 01/01/2015 và có giá trị sử dụng đến sau ngày 01/01/2015.

Đối tượng - mức hưởng bảo hiểm y tế 2016

Kể từ ngày 01/01/2016, hệ thống bảo hiểm y tế Việt Nam bổ sung thêm mã đối tượng PV tham gia bảo hiểm y tế, do đó đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 cũng có sự điều chỉnh/bổ sung, cụ thể:

Mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015

Như chúng ta đã biết, đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015, thì mã đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế gồm 34 mã đối tượng và 7 mức hưởng bảo hiểm y tế, do đó bệnh nhân cần lưu ý có sự đối chiếu, thay đổi mức hưởng đối với thẻ bảo hiểm y tế được cấp trước 01/01/2015 nhưng có giá trị sử dụng đến sau ngày 01/01/2016

Quyền lợi khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến 2016 – thông tuyến

Kể từ 01/01/2016, người tham gia bảo hiểm y tế khi đăng ký khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã hoặc tại phòng khám đa khoa hoặc tại bệnh viện tuyến huyện thì được lựa chọn một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện nêu trên trong cùng địa bàn tỉnh để khám bệnh, chữa bệnh mà không cần có giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế đúng tuyến.

Quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng

Đối với thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng, bệnh nhân vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế.

Những đối tượng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế khi xuất trình thẻ BHYT có thời hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.

Các mã đối tượng DT, DK, XD, HN vẫn được hưởng quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khi xuất trình thẻ BHYT có hạn sử dụng đến ngày 31/12/2015.

Đối tượng – mức hưởng bảo hiểm y tế 2016 – áp dụng từ ngày 01/05/2016

Kể từ ngày 01/05/2016, thực hiện theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc thay đổi mức lương cơ sở từ 1.150.000 lên 1.210.000 đồng, do đó đối tượng và mức hưởng bảo hiểm y tế từ 01/05/2016 có sự điều chỉnh, cụ thể:

Khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các đối tượng mã thẻ HN, DT, DK, XD

Từ ngày 01/07/2016, người tham gia bảo hiểm y tế thuộc các mã đối tượng HN, DK, XD, DT cần phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng thì mới được hưởng đầy đủ các quyền lợi và mức hưởng tương ứng mã đối tượng khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Giải quyết quyền lợi BHYT cho các trường hợp phần mềm liên thông cảnh báo dữ liệu thẻ BHYT đã hết hạn

Giải quyết quyền lợi khám chữa bệnh BHYT khi phần mềm liên thông cảnh báo thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) hết hạn sử dụng trong khi thời hạn còn giá trị sử dụng thì không giải quyết BHYT.

Thực hiện chuyển tuyến và hẹn tái khám BHYT khi đi khám thai tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Thực hiện chuyển tuyến và hẹn tái khám BHYT khi đi khám thai tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT

Điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi không cần giấy chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi tại TP.Hồ Chí Minh

Điều trị nội trú tại bệnh viện Nhi không cần giấy chuyển tuyến đối với trẻ em dưới 6 tuổi của TP.Hồ Chí Minh
Your Chat Plugin code