Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Các chương trình ưu đãi


Phước An luôn luôn thể hiện trách nhiệm với khách hàng/bệnh nhân và cộng đồng thông qua các chính sách ưu đãi nhằm chia sẻ toàn phần/một phần những khó khăn về tài chính trong công tác khám chữa bệnh nhằm mục đích tạo điều kiện những khách hàng/bệnh nhân nghèo, có hoàng cảnh khó khăn có thể tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế thông qua thẻ BHYT.

Your Chat Plugin code