Thứ 2 - Thứ 7 7:00 am - 12:00 pm | 13:00 pm - 19:00 pm
Chủ nhật - Ngày lễ 7:00 am - 12:00 pm

Các chương trình ưu đãi


Phước An luôn luôn thể hiện trách nhiệm với khách hàng/bệnh nhân và cộng đồng thông qua các chính sách ưu đãi nhằm chia sẻ toàn phần/một phần những khó khăn về tài chính trong công tác khám chữa bệnh nhằm mục đích tạo điều kiện những khách hàng/bệnh nhân nghèo, có hoàng cảnh khó khăn có thể tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế thông qua thẻ BHYT.

 • Chương trình “Chăm sóc y tế Quý Tu Sĩ ” • Chương trình ”Chung tay vì người bệnh” • Chương trình “Thành viên trong gia đình”

  Nhằm khuyến khích và động viên các thành viên trong gia đình cùng tham gia BHYT để hạn chế những rủi ro phát sinh các chi phí lớn khi khám bệnh dịch vụ ( không có thẻ BHYT). • Chương trình ”An tâm tuổi già ” • Chương trình “Tiếp sức đến trường” • Chương trình ” Phước An chia sẻ yêu thương”


 • Chương trình “Các chương trình ưu đãi kỹ thuật tại Chi nhánh”

  Hiện tại chúng tôi đang triển khai chương trình ưu đãi miễn giảm một số DVKT cho Quý bệnh nhân/ khách hàng áp dụng từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày 30/06/2021 như sau: