Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Khoa Dược

HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN


-  Thông tin và tư vấn sử dụng thuốc
  -  Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (ADR)
   -  Theo dõi công tác sử dụng cấp phát thuốc gây nghiện, hướng tâm thần, tiền chất
    -  Tham gia công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn
     -  Tham gia phân tích, đánh giá tình hình sử dụng thuốc
      -  Bán tất cả các loại thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn

      HỔ TRỢ CHẨN ĐOÁN


      Cận lâm sàng

      Xét nghiệm

      BÁC SĨ


      Your Chat Plugin code