Thứ 2 - Thứ 7: 7:00 am - 17:00 pm

Khám dịch vụ (theo yêu cầu)


Ngoài việc nhận khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT do cơ quan BHXH cung cấp, Y Khoa Phước An còn khám cho các đối tượng tự chi trả chi phí .Đến với chúng tôi các bạn sẽ hài lòng về dịch vụ và an tâm về chi phí “

  • Cung cấp đầy đủ các dịch vụ theo yêu cầu khách hàng/bệnh nhân theo đúng các qui định chuyên môn
  • Qui trình khám và thủ tục thanh toán nhanh chóng và thuận lợi
  • Có đầy đủ các chuyên khoa
  • Chi phí khám hợp lý

Đặc biệt Quan trọng nhất là bác sĩ gia đình: Mỗi bác sĩ, mỗi chi nhánh của Phước An sẽ là 1 bác sĩ gia đình của từng bệnh nhân/khách hàng, từng khu vực. Sẽ theo dõi cả quá trình điều trị, cho dù điều trị ở bất cứ nơi nào trong thành phố, sẽ đưa ra những tư vấn về sức khỏe cho hiện tại và tương lai.

  • Hơn thế nữa, chúng tôi còn cung cấp các tiện ích bằng những ứng dụng công nghệ trong điều trị dành cho khách hàng/bệnh nhân thông qua “APP Phước An – trợ lý sức khỏe của bạn”
Your Chat Plugin code